//

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ปี 2014-2015

(ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2015)

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดบรูไน ปี 2014-2015
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- ข้าว
- เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
- น้ำตาลทราย
- ปูนซีเมนต์
- เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
- อาหารสัตว์เลี้ยง
- อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป
- ผลิตภัณฑ์ยาง
- ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดกัมพูชา ปี 2014-2015
- อัญมณีและเครื่องประดับ
- น้ำมันสำเร็จรูป
- เครื่องดื่ม
- ปูนซีเมนต์
- ยานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ
- รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
- เคมีภัณฑ์

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดอินโดนีเซีย ปี 2014-2015
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- เม็ดพลาสติก
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง
- เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ
- น้ำตาลทราย
- เหล็ก เหล็กกล้า
- เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดลาว ปี 2014-2015
- น้ำมันสำเร็จรูป
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว
- ไก่สด แช่เย็นและแช่แข็ง
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก
- ยานพาหนะอื่นๆ และส่วนประกอบ
- สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดมาเลเซีย ปี 2014-2015
- รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- น้ำมันสำเร็จรูป
- ยางพารา
- แผงวงจรไฟฟ้า
- เหล็ก เหล็กกล้า
- เคมีภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ยาง
- เม็ดพลาสติก
- เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดพม่า ปี 2014-2015
- เครื่องดื่ม
- น้ำมันสำเร็จรูป
- ปูนซีเมนต์
- เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
- ผ้าผืน
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว
- เครื่องโทรสาร โทรศัพท์และอุปกรณ์
- ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหาร

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์ ปี 2014-2015
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- แผงวงจรไฟฟ้า
- ข้าว
- เม็ดพลาสติก
- เครื่องสำอาง
- น้ำมันสำเร็จรูป
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดสิงคโปร์ ปี 2014-2015
- น้ำมันสำเร็จรูป
- เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- แผงวงจรไฟฟ้า
- อัญมณีและเครื่องประดับ
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
- เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- ข้าว

สินค้าหลัก ไทยส่งออกไปตลาดเวียดนาม ปี 2014-2015
- น้ำมันสำเร็จรูป
- รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- เม็ดพลาสติก
- เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
- เคมีภัณฑ์
- เครื่องดื่ม
- เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ
- เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
- กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

แหล่งอ้างอิง: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
Department of international Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand
www.ditp.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม