//

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การผลิตอื่นๆ ระยอง หมวด ก-ฮ

- จันทรสการทราย
การร่อน หรือคัดกรวดหรือทราย
75/2 หมู่ที่ 6 ถ.บ้านแลง ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 617675
- ทรัพย์สมบูรณ์รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
67/3 หมู่ที่ 2 ถ.ระยองบ้านค่าย ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ทองมารีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
87 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ทับทิมค้าของเก่า
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
155/2 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 
- นางภัทศา ฟ้าประทานชัย
ขุดดิน
75/8 หมู่ที่ 9 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- นายจีรศักดิ์ พบวงษา
คัดแยกสิงปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว อัดเศษโลหะ
14/8 หมู่ที่ 2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- นายเฉลา เงินบุคคล
ขุด ร่อน และคัดขนาดทราย
4192,54193 หมู่ที่ 2 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 081 9392269
- นายนิรุธ นิยมสมาน
ขุดและร่อนทราย
โฉนดที่ดินเลขที่ 31052,19848,18525 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- นายวิชัย ลาวัณย์เสถียร
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
16/7 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท 3 P รีไซเคิล จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
105 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท กรีนเวสท์โกลเวอร์ไลท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
167 หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท กอบโชคธุรกิจทราย จำกัด
ดูดทรายในที่ดินกรรมสิทธิ์
1/4 หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท กู้ดมอร์นิ่ง จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ไม่เป็นขยะอันตราย) ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่น บดย่อยพลาสติกและอัดเศษโลหะ
41 หมู่ที่ 3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เกษตรพัฒนามันสำปะหลัง จำกัด
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม ได้ 8,320 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ภายในเขตชุมชนอุตสาหกรรม นครินทร์-อินดัส หมู่ที่ 1 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท เกษมปิโตรเลียม-แก๊ส จำกัด
บรรจแก๊สหุงต้ม
149/1  หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 01-928-2019
- บริษัท เกโอ จำกัด
ตกแต่งแก้วเจียระไน เคลือบสี ทำเครื่องประดับจากแก้วเจียระไน
161 หมู่ที่ 6 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-897745
- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
ผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
1 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท โกลว์ เดมิน วอเตอร์ จำกัด
น้ำบริสุทธิ์เพื่ออุตสาหกรรม (Demineralised Water)
9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)
กระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม
3 ถ.I-4 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จำกัด
ผลิตไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำร่วม
10 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-685101-5
- บริษัท โกลว์ เอสพีพี3 จำกัด
ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำ
5 นิคมฯมาบตาพุด ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท คัดแยกขยะ วงษ์พาณิชย์ เขตมาบตาพุด ระยอง จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายจำกัด
1/1 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท โกรเวล บลาสเทค จำกัด
ขัดผิวโลหะ แปรรูปโลหะ พ่นสี
29 หมู่ที่ 3 ซ.9 ถ.ทางหลวงสาย 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-823968-72
- บริษัท แคนาดอล โคทติ้ง จำกัด
เคลือบพลาสติกท่อโลหะ (PLASTIC COATED PRODUCT PIPE)
7/280 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท จี-ฟอร์ซ คอมพอสิตส์ จำกัด
ผลิตเครื่องเล่น เช่น เครื่องบินเล็ก
24 ถ.รวมมิตร ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวมในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
119 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท จี.เอส.พี อินดัสเตรียล จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
188 หมู่ที่ 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท จึง เฮียง เข่ง รุ่งเรือง จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หมวด 1 ข้อ 1 และอัดกระดาษ เศษเหล็ก
29/2 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เจ-ซี ซาล่า ไทย จำกัด
Medical Cuffs และ Hand Towels
64/68 หมู่ที่ 4 ซ.9 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดโลหะ บดย่อยพลาสติก และรีไซเคิลน้ำมันและตัวทำละลายใช้แล้ว
134/1 ถ.3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 02-5020900-99
- บริษัท เจพีเอส ลอนดรี แมนเนจเมนท์ จำกัด
ซักรีดเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มฯ
134/21 หมู่ที่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ช.ร่วมเสริมกิจ จำกัด
ขุด ร่อนและคัดขนาดทราย
โฉนดที่ดินเลขที่ 4681,4687,4688,4690,469 หมู่ที่ 7 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 081-6390180
- บริษัท เชโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชุดกีฬาทางน้ำ
88/8 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-891500
- บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
ปรับคุณภาพน้ำเสีย
7/2 หมู่ที่ 4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 634070-1
- บริษัท ซันโพลีพลาส แอนด์ อิเล็คทรอนิค จำกัด
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายที่ใช้แล้ว บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บดย่อยเศษและตะกรันโลหะ สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนอุตสาหกรรมชุบโลหะ และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หลอมทำเม็ดพลาสติกเกรดบี ล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย
657 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ซันโพลีพลาส แอนด์ อิเล็คทรอนิค จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
657 หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ซี.เอ็น. ปิโตรเลียม จำกัด
บรรจุแก๊สหุงต้ม
47/2 หมู่ที่ 6 ซ.ชากหวายโสม ถ.สุขุมวิท ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-651444
- บริษัท ซีอาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ
15/1 หมู่ที่ 3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ซุน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ขุดทราย ล้างทราย
โฉนดเลขที่ 39318,39336,39337,39357 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ไซแมกซ์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
24/6 หมู่ที่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ดัมเบิ้ล เอ็น พลาสติก จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะ
หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เดอะ โคเจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำ
นิคมฯมาบตาพุด ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ดี.วาย.สตีล กรุ๊ป จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลฯ อัดเศษเหล็ก ฯลฯ
228 หมู่ที่ 1 ซ.9 ถ.สาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ตาขันการทราย จำกัด
ร่อนทราย คัดแยกทราย
207 หมู่ที่ 4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-895161-2
- บริษัท โตดี โฟรเซ่น ฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ห้องเย็น ขนาดความจุ 1,145 ตัน
008/15 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 614545-8
- บริษัท ทองวัฒนา เวส์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก อัดเศษโลหะ ซ่อมและล้างถังบรรจุเคมีภัณฑ์ใช้แล้ว และนำตัวทำละลายน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
235 หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ท็อปพ้อยท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทำลูกกอล์ฟ
323/8 หมู่ที่ 8 ถ.มาบข่า ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-968600-1
- บริษัท ที - เมด จำกัด
ผลิตและประกอบอุปกรณ์เครื่องใช้ทางการแพทย์
399 หมู่ที่ 1 ซ.7 ถ.สาย 13 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ที เอ ซี อินดัสเตรียล ก๊าซ จำกัด
บรรจุก๊าซไฮโดรเจน
4 หมู่ที่ 2 ซ.จี12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ที ไอ จี ไฮโค จำกัด
ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
10 ถ.I-4 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ที.ไอ.จี.เทรดดิ้ง จำกัด
บรรจุก๊าซออกซิเจน ก๊าซอาร์กอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
64/13 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ที.ไอ.จี.เทรดดิ้ง จำกัด
บรรจุก๊าซอุตสาหกรรม
18/1 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ทีพีที ยูทีลิตี้ส์ จำกัด
กระแสไฟฟ้าขนาด 55 เมกกะวัตต์
3 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ทีพีที ยูทีลิตี้ส์ จำกัด
คัดแยกกากตะกอนน้ำเสีย แล้วฝังกลบ
หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-683288-98
- บริษัท ทีไอจี แอร์เคมีคัล จำกัด
ผลิตก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลว
555 ภายในบริเวณโรงแยกก๊าซ ปตท. ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 681358
- บริษัท ทีไอจี แอร์เคมีคัล จำกัด
ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์เหลว และน้ำแข็งแห้ง
269 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-685600
- บริษัท ทุนเท็กซ์ ปิโตรเคมีคอลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
คัดแยก กากตะกอนน้ำเสียแล้วฝังกลบ
หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท เทคโนโลยีธุรกิจพลังงานทดแทน (2009) จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตรายและบดย่อยผสมยางสังเคราะห์หรือยางธรรมชาติ
59 หมู่ที่ 3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ไทย-จีน สรรพกิจ จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สกัดโลหะจากกากตะกอนทองแดง (Copper Slag) ทำอิฐบล็อค และอิฐตัวหนอน
หมู่ที่ 2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ไทย-จีน สรรพกิจ จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และทำเม็ดพลาสติก
234/229 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยไดมอนก๊าซ จำกัด
บรรจุก๊าซอุตสาหกรรม
หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด
ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในกิจการโรงงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 10 เมกกะวัตต์ รวมเป็น 24 เมกกะวัตต์
13 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 681601-8
- บริษัท ไทยเนชั่นแนลพาวเวอร์ จำกัด
สาธารณูปโภค และบริการพื้นฐาน (ผลิตน้ำเย็น)
60/19 หมู่ที่ 3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-891324-7
- บริษัท ไทยไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี จำกัด
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
208 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-691861-2
- บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
สกัดแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากกากหรือตะกอนน้ำมันดิบ
24/3 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-642165-8
- บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
เผาขยะติดเชื้อและขยะมูลฝอยทั่วไป
24/3 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยแลนด์ แอนทราไซท์ จำกัด
คัดแยกแบ่งบรรจุสารกรองน้ำ
59 หมู่ที่ 2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
บรรจุก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
64/13 หมู่ที่ 4 ซ.นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
ผลิตก๊าซไนโตรเจน
45/9 หมู่ที่ 4 ซ.นิคมซอย 5 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 3120100
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
ผลิตก๊าซไนโตรเจน
116 หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-683219-20
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
ก๊าซไนโตรเจน และส่งก๊าซไฮโดรเจน
7/104 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
ผลิตก๊าซไฮโดรเจน
4 ซ.G-12 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยอินดัสเตรียล แก๊ส จำกัด (มหาชน)
ก๊าซไนโตรเจน ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน อาร์กอนเหลว ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว
10 ถ.I-4 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ธนัช รีไซเคิล จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
20/19 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท นภัทรรุ่งเรือง จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
481/1 หมู่ที่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท นันทศิลา จำกัด
โม่หิน
9 หมู่ที่ 3 ซ.วัดชากขุนวิเศษ ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
คัดแยกวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
39/16 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท นิคส์ รีไซคลิง แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
สกัดโลหะมีค่าจากกากตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียและสารละลายกรด-ด่าง ที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า นำสารเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แล้ว (Spent Catalyst) มาผ่านกระบวนการอบแห้งเพื่อส่งออก หลอมหล่อโลหะมีค่า
39/16 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท เนินกระปรอกดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) และยดย่อยเศษพลาสติก
83/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
- บริษัท บุญญาฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด
บรรจุก๊าซหุงต้ม
98/10 หมู่ที่ 2 ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-611375
- บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม
5 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุดสาย 6 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด
ฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม (เฉพาะในส่วนของหลุมฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม CELL 1A และ 1B)
8 ถ.I-5 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และก๊าซไฮโดรเจน
12 ถ.I-1 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และก๊าซไฮโดรเจน
14 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท บ้านฉาง กรีนแก๊ส จำกัด
บรรจุก๊าซหุงต้ม
59 หมู่ที่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
- บริษัท บุญชัยก๊าซสัตหีบ จำกัด
บรรจุก๊าซหุงต้ม
112 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-886239
- บริษัท ไบโอแคร์ แล็บบอราโทรี่ จำกัด
ตบแต่งและพ่นสีตลับหรือชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้บรรจุเครื่องสำอาง
73 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-669098
- บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
โครงการติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากคลอง
83/9 หมู่ที่ 5 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำจากทะเล
ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ส่งและจำหน่ายเอทิลีนและโพรพิลีน
19 ถ.โรงปุ๋ย ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 423686
- บริษัท ปลวกแดง เวสต์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
54/5 หมู่ที่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038 928252-3
- บริษัท ปลวกแดง เวสต์ แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
ทำเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ทำน้ำมันทาแบบ สีกันสนิม สกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาล้างฟิล์มและน้ำยาชุบโลหะ ทำอิฐบล็อค อิฐตัวหนอนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
54/5 หมู่ที่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038 928252-3
- บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ผลิตกระแสไฟฟ้า EIA
35 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-681012
- บริษัท พรีเมียร์ ออยฟิลด์ เซอร์วิสเซส จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตรายเฉพาะ เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม้ เศษโลหะ เศษยาง เศษแก้ว เศษผ้า อัดกระดาษ อัดโลหะ บดย่อยพลาสติก
29/12 หมู่ที่ 3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
- บริษัท พัฒนาพลังงานอุตสาหกรรม แอนด์ เคมิคอล จำกัด
ทำเชื้อเพลิงทดแทน น้ำมันทาแบบจากน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายใช้แล้ว
25/2 หมู่ที่ 3 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ และขนส่งผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
48 ถ.โรงปุ๋ย ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
ผลิตไอน้ำ ผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ผลิตน้ำใช้อุตสาหกรรม และสถานีรับและจ่ายไฟฟ้า (300MW)
92/9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-918443
- บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
ผลิตพลังงานไฟฟ้า กำลังการผลิต 112.50 เมกะวัตต์
92/9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-643466
- บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
ศูนย์สาธารณูปการกลาง (ผลิตกระแสไฟฟ้า 150.3 เมกะวัตต์, ไอน้ำ 221 ตัน/ชั่วโมง และน้ำปราศจากแร่ธาตุ)
24 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท พีพีเอ็ม พลาสติก แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย อัดกระดาษ อัดพลาสติก
74/3 หมู่ที่ 9 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลวได้ 1,735 ตัน/วัน และน้ำแข็งแห้ง 144 ตัน/วัน
555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 685718-9
- บริษัท ฟาลังซ์ จำกัด
นำเถ้าลอยจากการเผาไหม้ถ่านหินมาผลิตอิฐมวลเบา
โฉนดที่ดินเลขที่ 289 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ภูสินธารา จำกัด
ขุดล้างทราย
4583,4781 หมู่ที่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท มนูญภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย, บดย่อย
244/1 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-681915
- บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตเครื่องใช้ในการกีฬา (ลูกวอลเล่ย์บอล ลูกฟุตบอล)
107/16 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงสาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท มิกาซ่า อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เครื่องใช้ในการกีฬา (ลูกวอลเล่ย์บอล,ลูกฟุตบอล)
107/16 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เม็ดทราย ซัพพลายเออร์ จำกัด
ขุดลอกกรวด ทราย ดิน ดูดทราย
โฉนดที่ดินเลขที่ 6087,6088และใกล้เคียงรว หมู่ที่ 3 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-868654-5
- บริษัท เมืองใหม่โครเมี่ยม อิเล็คโตรเพลทติ้ง จำกัด
ชุบโลหะ
300/54 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โมนามิ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเครื่องเขียน
7/281 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ย่อย ไอ.ที.ดี. จำกัด (มหาชน)
โม่ บด ย่อยหิน
หมู่ที่ 1 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-683631-3
- บริษัท ยูซด์ ออยล์ เทรดดิ้งค์ จำกัด
ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากน้ำมันหล่อลื่นและตัวทำละลายใช้แล้ว
99 หมู่ที่ 7 ถ.ป่ายุบใน-เขาสิงห์โต ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 047 807457
- บริษัท รวมเศษ จำกัด
ซ่อมและล้างถังบรรจุสารเคมีด้วยตัวทำละลาย
21/6 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-968985
- บริษัท รวมเศษ จำกัด (สาขามาบข่า)
คัดแยกเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรม
21/6 หมู่ที่ 0 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038 968985-6
- บริษัท ระยอง กัลวาไนซิ่ง จำกัด
ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี (Hot Dip Galvanizing)
36 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ระยอง เวสท์ แมนเนจเม้นท์ แอนด์รีไซเคิล จำกัด
นำตัวทำละลายที่ใช้งานแล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
25 หมู่ที่ 3 ซ.วัดมาบข่า ถ.ทางหลวงหมายเลข 3101 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-952072
- บริษัท ระยองณัฐกร 1999 จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) หมวด 1 ข้อ 1 และอัดเศษโลหะ เศษกระดาษ
81/169 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ระยองที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ปรับคุณภาพน้ำเสียรวม EIA
222 หมู่ที่ 10 ซ.ระยองที่ดินอุตสาหกรรม ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-892042-4
- บริษัท ระยองเนชั่นแนล พาวเวอร์ จำกัด
ผลิตกระแสไฟฟ้า
60/19 หมู่ที่ 3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-891324-8
- บริษัท ระยองอะเซททีลีน จำกัด
ผลิตก๊าซอะเซททีลีน
229/13 หมู่ที่ 5 ถ.สขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-621680
- บริษัท รุ่งดิศ เอ็นจิเนียริ่ง (2003) จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษโลหะ อัดเศษกระดาษ บดย่อยพลาสติก
222 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท โรฟี อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทอล-เทคนิค จำกัด
ผลิตฟันปลอม
14/1 ซ.หลังวัด ถ.วัดโขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 966811-2
- บริษัท ลีด ไทย การอบเหล็ก จำกัด
อบ ชุบโลหะด้วยความร้อน
63 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เลนติค เพลทติ้ง จำกัด
ชุบเคลือบผิวโลหะ เช่น ล้อแม็กซ์ ฝาครอบ อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
59 หมู่ที่ 4 ถ.บางนา-ตราด(สาย 36) ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 02-3370045-50
- บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
บรรจุหีบห่อชิ้นส่วนรถยนต์
49 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ว.วิทยาวัสดุภัณฑ์ จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
550 หมู่ที่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท วราภรณ์การปิโตรเลี่ยม จำกัด
บรรจุก๊าซ
616 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-681818
- บริษัท วอลเคโน เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์จากการแกะสลักบนวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ พลาสติก ทองเหลือง การทำป้าย หรือตราบนชิ้นงานโลหะ หรือบนแผ่นโลหะ (Name plate) และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้ประเภทอื่น ๆ
7/246 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-650138
- บริษัท วิน โพร เสส จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ซ่อมและล้างถังด้วยตัวทำละลายและนำตัวทำละลายที่ใช้แล้วผสมกับน้ำมันที่ใช้แล้ว เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
5/4 หมู่ที่ 5 ถ.โขดหิน-เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท วีเอสแอนด์บี รีไซเคิลเน็ทเวิร์ค จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และอัดเศษโลหะ
9/9-10 หมู่ที่ 6 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
105 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เวิล์ด เวสท์ จำกัด
นำตัวทำละลายและน้ำมันใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และล้างถังรรจุสารเคมีด้วยตัวทำละลาย และบด และผลิตเม็ดพลาสติก
21/4 หมู่ที่ 3 ซ.วัดมาบข่า ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เวสท์ โอเว่น เซอร์วิส จำกัด
นำกากตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียไปทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ อิฐบล็อค สารปรับปรุงดิน เป็นต้น
105 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด
บรรจุแก๊สหุงต้ม
444 หมู่ที่ 2 ถ.สายปากน้ำประแสร์-บ้านชุมนุมสูง ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท ส.เรืองแสงรีไซเคิล จำกัด
คัดแยกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตรายของหมวดที่ 1 ภาคผนวกที่ 1 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) นำไปใช้ประโยชน์ใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตรและน้ำสีน้ำมันเครื่อง ฯลฯ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
182 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 02-3871397
- บริษัท สถานีรีไซเคิลวงศ์พาณิชย์ศรีราชา จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย
หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท สมบัติบริบูรณ์ จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
41/1 หมู่ที่ 3 ซ.7 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังผลิต 450 เมกกะวัตต์, ผลิตไอน้ำได้ปีละ 148,920 ตัน
55/1 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-869187-91
- บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
ขุดและล้างทราย
60 หมู่ที่ 3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-891155
- บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด
เตาเผาขยะ
60 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-891152-3 
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
โรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ได้ 6000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
3/7 หมู่ที่ 2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง  ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-961868-75
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคและบริโภค
3/7 หมู่ที่ 2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 961870-4
- บริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำกัด
โม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 240,000 ตัน/ปี
หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท สุขไพรวันศิลา จำกัด
โม่หิน
160/2 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- บริษัท หริชล จำกัด
ห้องเย็นเก็บสัตว์น้ำ
95/12 หมู่ที่ 4 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตน้ำใช้เพื่อการอุตสาหกรรม
333 หมู่ที่ 10 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-892222-3
- บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (ระยอง) จำกัด
กระแสไฟฟ้า และไอน้ำ
7/112 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท อลูมิเนียม เซอร์วิส อินดัสตรี จำกัด
หลอมหล่ออลูมิเนียมจากเศษอลูมิเนียมและอลูมิเนียมดรอสและคัดแยกผงเหล็ก
123 หมู่ที่ 4 ซ.13 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3376 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-893730-32
- บริษัท อารีย์เอนยิเนียริ่ง จำกัด
ย่อยหิน
53/3 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-806241
- บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ
222 หมู่ที่ 8 ถ.ทางหลวงระยอง-ปลวกแดง ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-637037-63
- บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด
กลั่นตัวทำละลายใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่, นำกากสีจากการกลั่นตัวทำละลาย กาวเรซิ่น มาเป็นวัตถุดิบผลิตสีเช่น สีกันสนิม สีทาแบบ สีทาไม้ เป็นต้น , นำกากที่เหลือจากการกลั่นตัวทำละลายน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อเย็น รวมทั้งเคมีภัณฑ์จำพวกสารไฮโดรคาร์บอน
31/9 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-681269
- บริษัท เอ็ม ไอ จี โปรดักชั่น จำกัด
ผลิตก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน ออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว
20/1 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท เอส วี พี ศิลาระยอง จำกัด
โม่ บด ย่อยหิน กำลังการผลิต 36,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
294 หมู่ที่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671427
- บริษัท เอเอสเค อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จำกัด
ทำเม็ดพลาสติกเกรดบีจากเศษพลาสติกใช้แล้ว
32/4 หมู่ที่ 1 ซ.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท เอเอสเค อินเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก จำกัด
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก อัดเศษกระดาษ อัดเศษโลหะ
32/4 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน ไอน้ำ และน้ำลดแร่
10 ถ.I-8 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-687642-5
- บริษัท ไอทีที ฟลูอิด เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมแซม ตัดแต่ง วาล์ว ปั๊ม ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
450 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ชุดทดสอบทางการแพทย์
64/34 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
จัดหาน้ำ,ทำน้ำให้สะอาดเพื่อจำหน่ายน้ำไปยังอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
2/3 หมู่ที่ 2 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 611333
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผลิตน้ำประปา
299 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-611333
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ
299 หมู่ที่ 5 ซ.เขตประกอบการฯ ทีพีไอ ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-611333
- บริษัท ฮาร์เบอร์อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ชุบนิเกิล
161/3 หมู่ที่ 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-868454
- บริษัท ฮาร์สโก้ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
บริการคัดแยกโลหะจากกากอุตสาหกรรมเหล็ก ด้วยการทุบย่อยบดคัดแยก
55 หมู่ที่ 5 ถ.หมายเลข 3143 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-869193-94
- บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยพลาสติก
22/13 หมู่ที่ 1 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3138 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บ่อทรายเชิดชัย
ขุดดิน ขุดทรายและล้างทราย
4893 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 01-6502812
- บ่อทรายนพเก้า
ขุดทรายในที่ดินกรรมสิทธ์
โฉนดที่ดินเลขที่ 43434 หมู่ที่ 5 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บางกอก โคเจนเนอเรชั่น
ผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำ
16 ถ.I-4 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บุณณรงค์พาณิชย์
การร่อนทรายหรือคัดแยก
64/9 หมู่ที่ 2 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 086-8194828
- ปลวกแดงค้าของเก่า
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
41/3 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงสาย 3191 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- มาสเตอร์โครม
ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยโครเมี่ยมแข็ง
109/50 หมู่ที่ 1 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- รัตนฮาร์ดโครม
ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยโครเมี่ยมแข็ง
169/38 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- ร้านโพธิ์สุวรรณ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
หมู่ที่ 9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ร้านฟ้าประทาน
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย บดย่อยและทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
319 หมู่ที่ 1 ซ.10 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์และพลังงาน
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมจากชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
22/13 ถ.สมุทรเจดีย์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-805020
- โรงแยกก๊าซ
ส่งหรือจำหน่ายก๊าซ (จากการแยกก๊าซธรรมชาติ ได้วันละ 530 ล้านลูกบาศก์ฟุต) รวม 1,480 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน จำนวนคนงานรวม 494 คน
555 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-685000
- วงษ์พาณิชย์ สาขาระยอง
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
หมู่ที่ 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- วงษ์พาณิชย์ สาขาวังจันทร์
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
222 หมู่ที่ 2 ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 
- วาสนาทรายทอง
ขุดทราย
75 หมู่ที่ 4 ถ.สายยางงาม ต.กระแสบน อ.แกลง จ.ระยอง 
- วิธี รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย บดย่อยและทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
165/1 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- ส.อรุณรุ่ง
ขุดและล้างทราย
หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง 
- ส.อรุณรุ่ง
ขุดและล้างทราย
โฉนดที่ดินเลขที่ 29652 หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- สถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล
สูบส่งน้ำดิบ
169 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-685570
- สถานีสูบน้ำดอกกราย
สูบส่งน้ำดิบ
192 หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 940-9974-6
- สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล
สูบส่งน้ำดิบ
170 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-685570
- สมบัติค้าของเก่า
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นอันตราย อัดกระดาษ อัดโลหะ บดย่อยพลาสติก
หมู่ที่ 1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
- ห้องเย็นจุมพลระยอง
ทำห้องเย็น
241 ซ.อารีราษฎร์ 10 ถ.อารีราษฎร์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 615063
- ห้างหุ้นส่วน เอ.พี.รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย บอย่อยและทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
888 หมู่ที่ 2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 086-3122457
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีน-แก๊ส เอ็กซ์เพรส
บรรจุก๊าซหุงต้มในภาชนะโดยไม่มีการผลิต
100 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-636275
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกียรติแสงอรุณ
ขุดลอกกรวด ทราย ดิน ล้างทราย
หมู่ที่ 1 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-608571
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์ เมาน์เทน อินฟีนิตี้ รีไซเคิล
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะภาคผนวกที่1 ข้อ 1 ตามบัญชีท่ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
152/3 หมู่ที่ 2 ถ.สาย 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจนเนอรัล โปรไวเดอร์
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บดย่อยพลาสติก และอัดเศษโลหะ
หมู่ที่ 7 ถ.บ้านหนองตะแบก ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชื่นกอบชัย ลัคกี้ ออยล์
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1
หมู่ที่ 1 ซ.7 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอน พลาสเทค
คัดแยกสิ่งปฏิกูลตามประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2541 หมวด 1 ข้อ 1 ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
350/7 หมู่ที่ 5 ซ.4 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งฮะฮวด
ร่อนทราย
220 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติชัย ปิโตรเลียม
บรรจุก๊าซ
ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันติชัย ปิโตรเลียม
แบ่งบรรจุก๊าซหุงต้ม
191 หมู่ที่ 4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 089-8315100
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองขาวฟอร์คลิฟท์
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ 1 ภาคผนวกที่ 1 บัญชัสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 และบดย่อยเศษพลาสติก
113/1 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ
บรรจุก๊าซออกซิเจน
363 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 611050
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีร์วราค้าแก้ว
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
69/14 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร โพลิเมอร์ แอนด์ คอนตรัคชั่น
คัดแยกสิ่งปฏิกูลเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ1 ภาคผนวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) อัดเศษเหล็ก บดย่อยพลาสติก และทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
63 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 06-1643640
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวไพศาลศิลา
โม่หิน
283/2 หมู่ที่ 1 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-671152
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญธนเกียรติ
ร่อนทราย คัดแยกทราย
123/6 หมู่ที่ 6 ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 01-402-1488
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพา ทรานสปอร์ต (1993)
ขด หรือ ลอก กรวด ทราย หรือ ดิน
หมู่ที่ 3 ซ.11 ถ.สาย 7 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปณชัยโฟม
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย บดย่อและทำเม็ดพลาสติกเกรด บี
57/1 หมู่ที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิรามิด แสงทอง ซักรีด
ซักอบรีดและซักแห้งสำเร็จรูปต่าง ๆ
5 หมู่ที่ 6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ่องกมลทิพย์พลาสติก
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 หมวด 1 ข้อ 1 บดย่อยพลาสติก และทำเม็ดพลาสติก เกรด บี
61/2 หมู่ที่ 8 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-663139
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี 29 การค้า
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย บดย่อยเศษพลาสติกและอัดเศษโลหะ
81/1 หมู่ที่ 3 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 081-2675368
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าอรุณ รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
134/1 หมู่ที่ 7 ถ.ทับมา-เขาโบสถ์ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038 615504
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบข่ามหานคร
ขุดและร่อนทราย
โฉนดเลขที่ 2976, 2787, 769, 2978, 2977 หมู่ที่ 1 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบตาพุด ไทย เพรส
นำแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วมารีไซเคิลเป็นแบตเตอรี่ใหม่ ล้างเศษพลาสติก และเม็ดพลาสติกปนเปื้อน
24/9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038 682480
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบตาพุด ไทย เพรส
คัดแยก โม่ บด อัด ย่อย กระดาษ พลาสติก เหล็ก วัสดุฯ ซ่อมแซม
24/9 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 682479-80
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยอง มาบยางพรกรุ๊ป
ทำเชื้อเพลิงทดแทน ทำเชื้อเพลิงผสม บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและล้างบรรจุภัณฑ์ด้วยตัวทำละลาย ทำน้ำมันทาแบบ สีกันสนิม สกัดโลหะมีค่าจากน้ำยาล้างฟิล์มและน้ำยาชุบโลหะที่มีองค์ประกอบของโลหะมีค่า ทำอิฐบล็อก อิฐตัวหนอนจากสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
35 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 081 5903 448
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสี รวมพันธ์
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นอันตราย
424 หมู่ที่ 4 ซ.5 ถ.ทางหลวงสาย3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลออนส์ รีไซเคิล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสที่ไม่ใช้แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
82/4 หมู่ที่ 3 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วริศ โลหะกิจ
ซ่อมและล้างถังเคมีด้วยตัวทำละลาย
25 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 02-9983800
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ทวี รีไซเคิล
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ตามบัญชีสิ่งปฏิกูลฯ ท้ายกฎกระทรวงฯ หมวด 1 ข้อ 1
119/10 หมู่ที่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-694348
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคชัย รวมเศษ
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
หมู่ที่ 5 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 081-7811317
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ประเสริฐ ค้าไม้
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) ประกอบลังไม้พาเลท บดย่อยพลาสติก
หมู่ที่ 4 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ส.พาณิชย์
บรรจุก๊าซอ๊อกซิเจน
1/17 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-620860
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมสุข ซิลิกาแซนด์
ขุดและร่อนล้างทราย
5435,14848 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่ง ทวีพืชผล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
44/5 หมู่ที่ 1 ถ.กองดิน-เขาวง ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 086-3276785
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินต๊ะคำรีไซเคิ้ล
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย ทำลังไม้พาเลท
190/3 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- อรุณกิจ
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เฉพาะที่กำหนดไว้ในหมวด 1 ข้อ1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541)
32/1 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 01-6520932

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม