//

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

10 ประเภทอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสูงสุดในปี 2556

จำนวนรวม 2,009 ราย

1. ผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากโลหะ
จำนวน 554 ราย
27.58%
2. ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกจำนวน 233 ราย
11.60%
3. การพิมพ์
จำนวน 197 ราย
9.81%
4. การขัด การสี การโม่หรือการป่นเมล็ดหรือหัวพืช เผาถ่านจากกะลา/บดถ่าน
จำนวน 70 ราย
3.48%
5. รถยนต์ ซ่อมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
จำนวน 67 ราย
3.33%
6. อบพืชเมล็ดพืช อัดปอใบยาสูบ เก็บไซโลโกดังคลังสินค้า คัดขนาดคุณภาพ ถนอมโดยฉายรังสี
จำนวน 57 ราย
2.84%
7. ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
จำนวน 56 ราย
2.79%
8. ผลิตภัณฑ์จากอโลหะอื่น
จำนวน 44 ราย
2.19%
9. น้ำแข็ง
จำนวน 43 ราย
2.14%
10. เครื่องจักรการเกษตร
จำนวน 39 ราย
1.94%

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม