//

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์จากพืช สมุทรปราการ หมวด ก-ฮ

- โกดังบริษัท ธนาพรชัย จำกัด
ร่อนข้าวและคัดข้าวขาว
45 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรหึง ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ 4627173
- ซินหลีฮวด
กระเทาะเปลือกถั่วเขียว
145 หมู่ที่ 4 ซ.สุขสวัสดิ์ 68 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 4626790
- ต.ติละพัฒน์
กระเทาะเปลือกถั่วมันและถั่วเขียว
99/1 หมู่ที่ 14 ซ.วัดครุใน ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท เจียเม้ง จำกัด   
ปรับปรุงคุณภาพและคัดขนาดเมล็ดข้าว ปีละ 250,000 ตัน
90 หมู่ที่ 1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ 02-7225113
- บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
แปรรูปข้าวสาลี ทำแป้งข้าวสาลี
90/9 หมู่ที่ 1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3942345
- บริษัท วิชั่น เวิรลดิ์ จำกัด
ผลิตแป้งสาลี และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสาลีทุกชนิด
96/25-27 หมู่ที่ 5 ซ.วัดคู่สร้าง ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 083-9886447-50
- บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด
เครื่องปรุง เครื่องประกอบอาหาร เครื่องเทศ เครื่องดื่มชนิดผง ผลิตภัณฑ์จากแป้ง
129/11 หมู่ที่ 17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท กริฟฟิทท์ แลบอราทอรี่ส์ จำกัด   
ผลิตเครื่องปรุงและเครื่องประกอบอาหาร (ผลิตภัณฑ์จากแป้ง เครื่องปรุงรส ผงหมักและเครื่องเทศ)
155/3 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมู่ที่ 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ก้องแสง จำกัด   
ขัด ทำความสะอาด คัดแยกข้าวและแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย
11 หมู่ที่ 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7401933
- บริษัท กิตติชัยข้าวทอง จำกัด   
ร่อนข้าวสารให้สะอาด
39 หมู่ที่ 7 ถ.บางพลี-กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ข้าวคลองสวน จำกัด   
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
60 หมู่ที่ 1 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด   
ผลิตอาหารจากเมล็ดพืชหรือหัวพืชเช่นกระเทียมผง,กระเทียมเม็ด
146/22 หมู่ที่ 3 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ข้าวสุวรรณภูมิ จำกัด   
ขัดข้าว (ปรับปรุงข้าว)
1/2 หมู่ที่ 6 ถ.วัดศรีวารีน้อย ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ข้าวอิ่มทิพย์ จำกัด   
ขัด ทำความสะอาดข้าวและแบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย
2/10-11 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 8190918-9
- บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัด   
ผลิตแป้งสาลี
49/1 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท คิงส์ มิลลิ่ง จำกัด   
ผลิตแป้งสาลี
49 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 2941654
- บริษัท เคอรี่ ฟลาวมิลล์ จำกัด   
อบ ปรับปรุงคุณภาพและเก็บรักษาข้าวโพดและขยายโม่แป้งสาลี ได้ปีละ 72,000 ตัน
121 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-4259780
- บริษัท จิรคร จำกัด   
ผสมแป้งเพื่อปรุงแต่งอาหาร
24/44 หมู่ที่ 6 ซ.24 แลนด์ ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7400213-5
- บริษัท ซี.อาร์.ซี. การท่าเรือ จำกัด   
คัดคุณภาพและเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร
120 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.วัดแค-พระสมุทรเจดีย์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-4259429
- บริษัท ซุ่นฮั้วเซ่งไรซ์ จำกัด   
ขัดข้าว คัดแยกขนาด แยกคุณภาพผลิตผลเกษตรกรรมต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด
1/1 หมู่ที่ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ดีเค.โคโคส จำกัด   
ผลิตภัณฑ์มะพร้าวขาวอบแห้ง
634 หมู่ที่ 3 ถ.พุทธบูชา ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3692663
- บริษัท ตั้งยิ่งวัฒนา จำกัด   
กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช เช่น ถั่วเขียว ถั่วแขก ถั่วเหลือง และข้าวฟ่าง
33/3 หมู่ที่ 5 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-750-0781-5
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด(ไซโล 4)   
เก็บและขนถ่ายน้ำตาลดิบเพื่อส่งออก จำนวน 80000 ตัน/ปี
90 หมู่ที่ 1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3942340
- บริษัท ที เอส คลังสินค้า จำกัด   
เก็บและขนถ่ายน้ำตาลดิบเพื่อส่งออก จำนวน 40000 ตัน/ปี
90 หมู่ที่ 1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3942340
- บริษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จำกัด   
เก็บและขนถ่ายน้ำตาลดิบเพื่อส่งออก
90 หมู่ที่ 1 ซ.สยามไซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3942340
- บริษัท ไทย ฟู้ด โคทดิ้งส์ จำกัด   
ผลิตแป้งปรุงอาหารสำเร็จรูปและเกล็ดขนมปังป่น
909 หมู่ที่ 15 ซ.- ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน)   
เก็บและขนถ่ายกากน้ำตาลเพื่อส่งออก
90 หมู่ที่ 1 ซ.สยามโซโล ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 394-2340-9
- บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด   
ปรับปรุงคุณภาพและคัดเปอร์เซนต์ข้าวสาร
42/1 หมู่ที่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-2666000
- บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด   
ปรับปรุงคุณภาพ และคัดเปอร์เซนต์ข้าวสาร
42/1 หมู่ที่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4633164
- บริษัท ธัญญทวีผล จำกัด   
ขัดข้าว,ปรับปรุงคุณภาพข้าวโดยไม่มีการผลิต และผลิตผลทางเกษตรกรรม
88 หมู่ที่ 1 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ถ.รัตนราช ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 338-1129
- บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด   
คัดคุณภาพข้าวสารและบรรจุข้าวใส่ภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ เช่น กระสอบ ถุง ถัง กระป๋อง ขวดพลาสติก ฯลฯ
118 หมู่ที่ 9 ซ.สุขาภิบาล 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท นานาพรรณไรซ์ จำกัด   
เก็บรักษาและอบแห้งเมล็ดพืช
23 หมู่ที่ 7 ซ.นานาพรรณ ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4627391
- บริษัท นาโนไบโอ ทรอปปิคัล จำกัด   
ผลิตอาหารเสริมสุขภาพและจุลินทรีย์สำหรับขนมปัง
888/120 หมู่ที่ 19 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.บางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-1747257
- บริษัท นิสชิน เอสทีซี ฟลาวมิลลิ่ง จำกัด   
ผลิตแป้งสาลี
90 หมู่ที่ 1 ซ.วัดสำโรงใต้ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3847163
- บริษัท บางกอก มาสเตอร์ เวิร์ค จำกัด   
ผลิตแป้งที่ใช้เป็นส่วนผสมในการทำอาหาร
99/5 หมู่ที่ 7 ซ.ร่วมใจ ถ.บางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-6327406
- บริษัท บางกอกฟลาวมิลล์ จำกัด
ผลิตแป้งสาลี
48/1 หมู่ที่ 7 ซ.วัดมหาวงศ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท แบ็กซ์เซล จำกัด   
ผลิตสารสกัดชีวภาพ เพื่อใช้บำบัดของเสียจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
83 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 74 แยก 7 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ป้วยเฮงล้ง จำกัด   
ร่อนและบดข้าวโพด, ข้าว
118 หมู่ที่ 9 ซ.วัดมหาวงศ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3961372
- บริษัท เฟรนด์ชีพ คอร์นสตาร์ช จำกัด   
ผลิตและจำหน่ายแป้งข้าวโพด
110 หมู่ที่ 2 ซ.- ถ.สุขุมวิท กม.47.5 ต.บางปู อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 2396810
- บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด
รับจ้างคัดและแบ่งบรรจุข้าว
179 หมู่ที่ 9 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า ถ.- ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท มหาสมุทรค้าข้าว จำกัด   
รับจ้างคัดและแบ่งบรรจุข้าว
165 หมู่ที่ 9 ซ.วัดแหลมฟ้าผ่า ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท มัลติโปรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
อบและบดเครื่องเทศแห้ง
6/10 หมู่ที่ 11 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3171202
- บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด   
คลังสินค้า เก็บและขนถ่ายสินค้า
78 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4258828
- บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)   
คลังสินค้า-รับฝากและขนถ่ายน้ำตาล
78/2 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4258828-30
- บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)   
คลังสินค้า-รับฝากและขนถ่ายน้ำตาลด้วยระบบสายพานลำเลียง ปรืมาณการผลิต 200,000 ตัน/ปี
78/2 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4258828
- บริษัท ยูไนเต็ดเกรนส์ จำกัด   
อบพืชและไซโล
51 หมู่ที่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940331
- บริษัท ยูไนเต็ดไซโลแอนด์เซอร์วิส จำกัด   
อบพืช
51 หมู่ที่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940331
- บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)   
ทำแป้งสาลี
51 หมู่ที่ 1 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940331
- บริษัท โรงสีวิจิตรธัญญา จำกัด   
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 250 ตัน/วัน
22 หมู่ที่ 1 ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท โรงสีสหพัฒนาบางพลีน้อย จำกัด   
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 20 เกวียน/วัน
80 หมู่ที่ 1 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3934792
- บริษัท ไร้ซ์แลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   
คัด แยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม เช่น ข้าวสารนึ่ง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
40 หมู่ที่ 1 ซ.วัดสำโรงใต้ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-7559210-3
- บริษัท วรรณวัชร (2001) จำกัด   
ขัดข้าว
95/2 หมู่ที่ 6 ซ.สุขสวัสดิ์ 78 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท วุฒิชัยโปรดิวส์ จำกัด   
คัดข้าวและแบ่งบรรจุข้าว
941 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท ส.ไทยเจริญพรพาณิชย์ จำกัด   
เก็บรักษาและแบ่งบรรจุวัตถุดิบอาหารสัตว์จากพืช เช่น กากถั่วเหลือง กาถั่วลิสง
49 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท สยามฟลาวค้าแป้ง จำกัด   
ผลิตแป้งจากข้าวสาลี
90 หมู่ที่ 1 ซ.วัดสำโรงใต้ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940004
- บริษัท สยามฟู้ด จำกัด   
กะเทาะเปลือกเมล็ดพืช เช่น ถั่วเขียว ถั่ว งา
15/2 หมู่ที่ 6 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
- บริษัท สุขสวัสดิ์พืชผล จำกัด   
กระเทาะเปลือกถั่วเขียว
336 หมู่ที่ 9 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4637257
- บริษัท สุขสวัสดิ์พืชผล จำกัด   
ร่อนเมล็ดพืชเช่น ถั่วเขียว
207 หมู่ที่ 9 ซ.กลับเจริญ 1 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4625081
- บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด   
อบพืช ผลิตแป้งสาลี ผลิตอาหารสัตว์
49 หมู่ที่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-4258940-4
- บริษัท อ๊อคต้า ฟู้ดส์ จำกัด   
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากเมล็ดพืช หรือ หัวพืช
88/88 หมู่ที่ 3 ซ.วัดเสาธงกลาง ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด   
ทำแป้งข้าวสาลี ได้ปีละ 20,250 ตัน
116 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4627221
- บริษัท อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย จำกัด   
อบข้าวโพด
116 หมู่ที่ 4 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4627221
- บริษัท อุทัยโปรดิวส์ จำกัด   
คัดแยกข้าวสาร
36/4 หมู่ที่ 1 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เอช.เอส.ที.เซ็นเตอร์ไรซ์ จำกัด   
ปรับปรุงคุณภาพข้าวและแบ่งบรรจุข้าว
140 หมู่ที่ 1 ซ.- ถ.เลี่ยงเมือง ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3381640
- บริษัท เอเชี่ยน เพนนินซูล่า คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด   
ขัดข้าว ปรับปรุงคุณภาพข้าว และคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว
42/1 หมู่ที่ 1 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสัวสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-8190321-3
- บริษัท เอส. เอ็ม. ที. ซี จำกัด   
ผลิตอาหารสำเร็จรูปจากข้าวเหนียว เช่น ขนมกรอบ
118 หมู่ที่ 9 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- บริษัท เอส.เอ็น.ซี เอเซียกลูโคส จำกัด   
ผลิตแบะแซ
22 หมู่ที่ 5 ซ.สลักภัณฑ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3941334
- แป้งสากล   
ผลิตแป้งทำขนมจากข้าว
79/1 หมู่ที่ 9 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940229
- โรงงานมาเมะโนะ   
ทำโปรตีนจากพืชเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตผงชูรส และทำอาหารผสมสำหรับสัตว์
6 หมู่ที่ 2 ซ.สุขสวัสดิ์ 43 ถ.สุขสวัสดิ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 4626331
- โรงสีไทยสหกิจ   
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
143 หมู่ที่ 1 ต.คลองสวน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- โรงสีบุญเจริญ   
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 80 เกวียน/วัน
1 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3870665
- โรงสีแสงทอง 2   
สีข้าว กำลังสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน
105 หมู่ที่ 3 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3376446
- โรงสีฮั้วซุ่นไถ่   
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
70 หมู่ที่ 1 ถ.ทางเข้าอำเภอบางบ่อ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3381640
- โรยรั้งสยามเกรนส์   
ขัด คัด ร่อน และปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร
62-62/1 หมู่ที่ 10 ซ.วัดศรีวารีน้อย ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-2261214-7
- โรยรั้งสยามเกรนส์   
ขัด คัด ร่อน และปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร
ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- ลิ้มเอี้ยวล้ง   
ทำแป้งข้าวจ้าว-ข้าวเหนียว
82 หมู่ที่ 11 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- ศิริพานิชย์   
สีข้าว
หมู่ที่ 2 ต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- สหไพบูลย์   
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ(กำลังสีสูงสุด16เกวียน)
94 หมู่ที่ 1 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- สินทวี อุตสาหกรรม พืชผล   
เก็บรักษาหรือลำเลียงและกะเทาะเมล็ดพืช
หมู่ที่ 4 ซ. - ถ.บ้านคลองสวน ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  
- แสงเจริญสุข   
สีข้าว
21 หมู่ที่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3154566
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.กิจสิน   
โม่ถั่ว และงา
29 หมู่ที่ 7   ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แซเซ้ง   
กะเทาะเมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดงา
76 หมู่ที่ 16 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3941202
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.แสงชัยปากน้ำ 640   
บดถั่วเพื่อหมัก
138/1 หมู่ที่ 5 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งแสงชัย   
กะเทาะเปลือกถั่วด้วยเครื่องจักร
279 หมู่ที่ 16 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940569
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัพเสริม   
ทำแป้ง บดเมล็ดพืช และหัวพืช
888/2 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท-สายเก่า ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02-3230707
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีธัญญะมณีกิจ   
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 200 เกวียน/วัน
81 หมู่ที่ 4 ถ.อ่อนนุช-เทพราช ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 02 7393509
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีเสริมหิรัญ   
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน
88 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ  
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุมงคลนุ่นไทย   
ปั่น อัดนุ่น และหีบฝ้าย
306 หมู่ที่ 3 ซ.ไม้อัด ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง ไทย   
การอบ เก็บรักษา คัดแยกหรือถนอมผักและผลไม้
90/38 หมู่ที่ 20 ซ.บุญมีทรัพย์ ถ.ตำหรุ-บางพลี ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
- อุดมสิน   
ผลิตแป้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว
188 หมู่ที่ 3 ซ.เทวา 2 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
โทรศัพท์ 3940103

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม