//

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาฟรี: สิ่งพิมพ์เชิงสร้างสรรค์ และ Printed Electronics สู่ AEC

วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 13.30 น.
ณ ห้องคริสตัล 2-4 (ชั้น3) โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ กรุงเทพฯ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ
- "สิ่งพิมพ์เชิงสร้างสรรค์ ประตูสู่ AEC" รับฟังบรรยายพิเศษ “AEC จุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ในอนาคต
โดย ดร.พิมลวรรณ มหัจฉริยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
- “Printed Electronics สรรสร้างโอกาสทางธุรกิจสู่ AEC”
โดย ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยนาโนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจุลภาค ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำรองที่นั่งหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณภัททิรา บับพิบูลย์ (ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ)
โทร. 084-0015508

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม