//

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี การใช้ซอฟต์แวร์พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์

(ภาคการส่งเสริมการขาย)
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://icti.or.th/swforlscl/activitydetail.aspx?id=20

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม