//

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

เยี่ยมชมงาน “ตามรอยความสำเร็จของโลจิสติกส์อัตโนมัติแห่ง วีนิไทย”

“ตามรอยความสำเร็จของระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติแห่ง วีนิไทย”

มาดูตัวอย่างกระบวนการโลจิสติกส์ที่ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย ลดงบประมาณ มีความแม่นยำ 100% สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยี RFID ทำงานร่วมกับระบบการบริหารจัดการคิวรถอัตโนมัติ (QMS: Queue Management System Software) และ SAP Software ผ่าน Web Base Application (สบายๆ)

พบกันวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ วีนิไทย บมจ. จ.ระยอง
(รับจำนวน 30 ท่าน)
งานนี้รับประกันคุณภาพโลจิสติกส์ที่ดีด้วยรางวัลนวัตกรรมดีเด่น จากประเทศเบลเยี่ยม

กำหนดการ
06.00          ลงทะเบียน ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 3

ภาคเช้า
06.30    ออกเดินทาง
10.00     ถึงบ้าน วีนิไทย บมจ.
10.00 – 12.00    ทำความรู้จักกับ...
- วีนิไทย บมจ.
- เทคโนโลยี RFID
บรรยายโดย:
- ทีมผู้บริหาร วีนิไทย บมจ.
- ทีมผู้บริหาร ไออี เทคโนโลยี่ บจ. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี RFID ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานมามากกว่า 10 ปี
12.00 – 13.00    รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย
13.00 – 14.45    ความสำเร็จของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการบริหารจัดการคิวรถอัตโนมัติ
(QMS: Queue Management System) และ SAP Software ผ่าน Web Base Application
บรรยายโดย: ทีมผู้บริหาร วีนิไทย บมจ. และทีมผู้บริหาร ไออี เทคโนโลยี่ บจ.
14.45 – 15.30    เยี่ยมชมโลจิสติกส์อัตโนมัติ และ Plant Tour
15.30 – 15.45    ถามตอบ
15.45 – 16.00    มอบของที่ระลึก
16.00 – 17.00    CRS Corner
17.00     เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าลงทะเบียน (รวมค่าเดินทาง อาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

- สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันภายใต้การดูแล ส.อ.ท. ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ค่าลงทะเบียน  2,600  บาท/ท่าน
- บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน  2,900  บาท/ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
คุณวิไลลักษณ์ , คุณธนิจสกา
โทร : 02-345-1211, 02-345-1213, 02-345-1231  Mobile: 081-923-5400  Fax: 02-345-1232 E-Mail:  wilailaks@off.fti.or.th , thanijsakas@off.fti.or.th , rfid.th@gmail.com   

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์: http://www.rfid.or.th/webdatas/seminar/seminar_93.pdf
อีเมล์: wilailaks@off.fti.or.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม