//

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

เตือน! รถไม่ต่อทะเบียน 3 ปี ถูกระงับทันที

ขนส่งทางบก เตือน!!! เจ้าของรถที่ไม่ใช้รถ ต้องแจ้งการขอหยุดใช้ต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ หากไม่แจ้ง ต้องรับภาระค่าภาษีประจำปี พร้อมค่าปรับ ขาดต่อภาษี เกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที...

วันนี้ (3 ก.ย.56) นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากสถิติจำนวนรถ ที่จดทะเบียนสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2556 จำนวนทั้งสิ้น 33,960,792 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 32,887,023 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 1,073,769 คันนั้น เป็นสัดส่วนรถที่ค้างชำระภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 28.46% ส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ รองลงมาเป็นรถยนต์ และรถกระบะ

ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากเจ้าของรถ หยุดใช้รถแล้ว แต่ยังไม่ดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถ ซึ่งส่งผลให้เจ้าของรถ ยังคงมีภาระค้างชำระภาษี และเมื่อไม่ชำระภาษีรถเกิน 3 ปี ทะเบียนจะถูกระงับทันที ดังนั้น หากเจ้าของรถรายใดมีความจำเป็นต้องหยุดใช้รถ เช่น รถอยู่ระหว่างการซ่อมหรือเลิกใช้แล้ว ขอให้ติดต่อแจ้งการไม่ใช้รถ ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ และ แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และเมื่อเจ้าของรถมีความประสงค์ ขอใช้รถต่อ ก็สามารถดำเนินการแจ้งใช้รถดังกล่าวได้ โดยใช้หลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แผ่นป้ายทะเบียนรถ แบบคำขอแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่ใช้รถไว้ และหลักฐาน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มีสัดส่วนค้างชำระภาษีคิดเป็น 12.34% ส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกส่วนบุคคล รองลงมาเป็นรถบรรทุกไม่ประจำทางและรถโดยสารประจำทาง ซึ่งหากผู้ประกอบการขนส่งรายใด มีความประสงค์หยุดใช้รถ ขอให้แจ้งต่อนายทะเบียนพร้อมส่งคืนแผ่นป้ายทะเบียน โดยยื่นหลักฐานคู่มือจดทะเบียนรถ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบคำขอแจ้งการไม่ใช้รถ และหลักฐานผู้ประกอบการ และ ใบมอบอำนาจ

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก ได้ขยายช่องทางการรับชำระภาษีรถ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วยการชำระภาษีรถทั่วไทยโดยไม่จำกัดภูมิลำเนา ดังนั้น ในส่วนของรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ได้ขยายช่องทางเพิ่มขึ้น เช่น การรับชำระผ่านห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 13 สาขา, ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา, ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค ในวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-18.00 น. การรับชำระภาษีรถที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. การรับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th , ชำระภาษีรถผ่าน ตรอ., ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ เซเว่นอีเลฟเว่น กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเจ้าของรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบกสามารถชำระภาษีรถได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนอายุภาษีสิ้นสุด ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ Call Center 1584.

อ้างอิง: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3 กันยายน 2556

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม