//

วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

10 ธุรกิจแนะนำสำหรับการลงทุนในอนาคต

ธุรกิจที่จะเป็นโอกาสในอีก 10 ปีข้างหน้า ธุรกิจที่จะขยายตัวตามความเป็นสังคมเมือง หรือ Urbanization, พฤติกรรมผู้บริโภค และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าขึ้น ได้แก่

1. ธุรกิจกำจัดของเสีย เช่น ขยะ
2. ธุรกิจบริการด้านการเงิน อาทิ Wealth Management
3. ธุรกิจด้านประหยัดพลังงาน
4. ธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคล
5. ธุรกิจพลังงานทางเลือก เช่น ลม, แสงอาทิตย์
6. ธุรกิจ Call Center
7. ธุรกิจที่ดำเนินการในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น โปรแกรมสนทนา LINE, Facebook, E-Commence
8. ธุรกิจไอทีที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล 3G หรือ 4G
9. ธุรกิจการแพทย์
10. ธุรกิจท่องเที่ยว

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม