//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ อุบลราชธานี

- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) สาขาอุบลราชธานี   
14 หมู่ 9 ถ.ชยางกูร ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
75 หมู่ 4 ถ.ทล.24 ต.คำน้ำแซบ     อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190   
เวิลด์แก๊ส   
- บริษัท วีพี แก๊ส ซัพพลาย จำกัด   
163 หมู่ 20 ถ.เดชอุดม-บุณฑริก ต.เดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุบลสหเจริญ   
99 หมู่ 6 ถ.วารินชำราบ-เดชอุดม ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190       
ปตท.
- บริษัท อุบล แอล พี จี จำกัด   
159 หมู่ 12 ถ.อุบลราชธานี-ตระการพืชผล ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000       สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีที แอลพีจี   
188 หมู่ 12 ถ.บ้านหนองก่าน ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกริชเชื้อเพลิง   
315 หมู่ 11 ถ.ทช.สายโนนน้ำผึ้ง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม