//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ อุตรดิตถ์

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จามรีก๊าซ   
27/2 หมู่ 1 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.คุ้งตะเภา อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์โชติเพิ่มพูนทรัพย์   
99/8 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เพิ่มพูลค้าแก๊ส   
125 หมู่ 8 ถ.ทล.11ตอนพิษณุโลก-เด่นชัย ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000       
สยามแก๊ส
- บริษัท ลำพูนแก๊สปิคนิค จำกัด สาขา 6   
39/1 หมู่ 8 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.หาดกรวด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี. แคร์ แอลพีจี   
2/16 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140       
ออร์คิดแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม