//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ สระบุรี

- บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสระบุรี   
658 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000   
ยูนิคแก๊ส   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีโสภาแก๊ส   
96 หมู่ 6 ถ.ทล.ท้องถิ่นสายตะกุด-ตลิ่งชัน กม.0-812.5 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000       
ปตท.
- บริษัท ตากสินโกบอล จำกัด   
14/4 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000       
เอ็นเอส
- บริษัท เดย์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด   
127/1 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม