//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ สุราษฎร์ธานี

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซสุราษฎร์ธานี)   
13/3 หมู่ 3 ถ.ปากน้ำ-สุราษฎร์ธานี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 84000   
ปตท.   
- บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
99 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 84000   
ยูนิคแก๊ส   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยาปิยะแก๊ส   
26 หมู่ 5 ถ.ทล.14 (ท่าชนะ-ไชยา) ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110       
ปตท.
- บริษัท ตาปีแก๊ส จำกัด   
102/2 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท พลังเจริญ จำกัด   
72/2 หมู่ 2 ถ.สายเอเซีย 14 ต.หนองไทร อ.พุนพินช จ.สุราษฎร์ธานี 84130       
ปตท.
- บริษัท สองธิดาปิโตรเลียม จำกัด   
129/2 หมู่ 1 ถ.รอบเกาะ ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านส้องแก๊ส   
64/2 หมู่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรอนุสรณ์   
17/1 หมู่ 2 ถ.โพธิ์บาย ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท ธนารัตน์ ปิยะปิโตรเลียม จำกัด   
11/9 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านนาปิยะแก๊ส   
69 หมู่ 4 ถ.สายสุราษฎร์-นครศรีฯ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยาปิยะแก๊ส   
26/3 หมู่ 5 ถ.ทล.41 ต.ป่าเว อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านส้องแก๊ส   
82/1 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านนาปิยะแก๊ส (สาขากาญจนดิษฐ์)
691/1 หมู่ 4 ถ.ทล.401 (สุราษฎร์-นครศร๊ฯ) ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160       
ปตท.
- บริษัท สุราษฎร์สตาร์แก๊ส จำกัด   
118-119 หมู่ 3 ถ.สายปากน้ำ-บ้านดอน ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000       
สยามแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม