//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ สกลนคร

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงบรรจุสกลปิโตรเลียม   
13 หมู่ 13 ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000       
ปตท.
- บริษัท อัมพาแก๊ส จำกัด   
66 หมู่ 7 ถ.นิตโย ต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พังโคนปิโตรเลียม (1999)   
135 หมู่ 9 ถ.พังโคน-วานรนิวาส ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160       
สยามแก๊ส
- บริษัท ศิริสมบัติแก๊ส จำกัด   
405 หมู่ 2 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110       
เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกกมลไพศาล   
128 หมู่ 9 ถ.พังโคน-วานรนิวาส ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160       
ยูนิคแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม