//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ สงขลา

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซสงขลา)   
201 หมู่ 1 ถ.สงขลา-ระโนด ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280   
ปตท.   
- บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา   
991 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง (สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
ยูนิคแก๊ส   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะมวงปิโตรเลียม   
230 หมู่ 4 ถ.ทล.4 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180       
ปิคนิค
- บริษัท ชุณหสุนทรปิโตรเลียม จำกัด   
85/8 หมู่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วงศ์ขันติชัย   
78/1 หมู่ 2 ถ.ทล.408 (ตอนปากระวะ-แยกระโนด) ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สตาร์แก๊ส   
1 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สตาร์แก๊ส   
172 หมู่ 4 ถ.ทล.408 (ตอนปากระวะ-แยกระโนด) ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่อานนท์   
2/5 หมู่ 5 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะมวงปิโตรเลียม   
92 หมู่ 2 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170       
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่สตาร์แก๊ส   
172 หมู่ 4 ถ.ทล.408 (ตอนน้ำกระจาย-สามแยกทุ่งหวัง) ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100      เวิลด์แก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าช้างปิโตรเลี่ยม 
  
99/9 หมู่ 4 ถ.ทล.43 (ตอนคูหา-หาดใหญ่) ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110       
ปิคนิค
- บริษัท นาหม่อมอานนท์ จำกัด   
10/3 หมู่ 3 ต.คลองหรั่ง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310       
ปตท.
- บริษัท รุ่งโรจน์ปิโตรเลียม จำกัด   
444/8 หมู่ 2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100       
ปตท.
- บริษัท ดีซีพี แก๊ส จำกัด   
88 หมู่ 5 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตภูมิแก๊ส   
422 หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะมวงปิโตรเลียม   
11 หมู่ 4 ถ.ทล.4 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
858/1 หมู่ 1 ถ.ทล.4135 ตอนแยกสาย 414-ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
เวิลด์แก๊ส   
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.รุ่งทรัพย์ สงขลา   
444/8 หมู่ 2 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชะมวงปิโตรเลียม   
501 หมู่ 1 ถ.ทล.4135 (ลพบุรีราเมศวร์-สนามบิน) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110       
เวิลด์แก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม