//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ฉะเชิงเทรา

- บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาฉะเชิงเทรา   
30/1 ถ.สุขุมวิท ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาบางปะกง)   
115 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130   
เวิลด์แก๊ส   
- บริษัท เจริญศักดิ์ ธานี แก๊ส จำกัด   
47/4 ถ.ศุขประยูร ต.คลองนา อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000   
ปตท.
- บริษัท แจ่มไพบูลย์แก๊ส จำกัด   
1 หมู่ 7 ถ.บางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150   
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนมบรรจุแก๊ส   
33/9 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120       
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพิทักษ์ ปิโตรเลียม   
123 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 304 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งพิทักษ์ ปิโตรเลียม   
123 หมู่ 4 ต.เมืองเก่า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120   
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วายุภักษ์ ปิโตรเลียม   
33/10 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิน วิน แอลพีจี จำกัด   
33/10 หมู่ 3 ต.คลองประเวศ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140       
ออร์คิดแก๊ส
- บริษัท เพอร์เฟคดีปิโตรเลียม จำกัด   
11/2 หมู่ 12 ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000   
สยามแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม