//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ชลบุรี

- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ)   
222/115 หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
ปตท.   
- บริษัท ยูนิคแก๊สแอนด์ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด(มหาชน) สาขาชลบุรี   
139 หมู่ 6 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
3/2 หมู่ 2 ซอยหลังวัดวัดจรูญราษฎร์ ถ.เลี่ยงเมือง (บายพาส) ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000   
เวิลด์แก๊ส   
- บริษัท วรวิทย์แก๊ส จำกัด   
175 หมู่ 1 ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี 20190       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท วรวิทย์แก๊ส จำกัด   
34/1 หมู่ 1 ถ.สายพนัสนิคม-เกาะโพธิ์ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท บุญชัยก๊าซสัตหีบ จำกัด   
47/7 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ซอยเขาเพชร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180       
ปตท.
- บริษัท เทียนชัย ปิโตรเคมีคัล จำกัด   
126/86 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท แก๊ส เจริญศักดิ์ 2001 จำกัด   
96/2 หมู่ 3 ถ.หนองตำลึง-บ้านเก่า ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160       
ปตท.
- บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด   
458/12 หมู่ 4 ถ.นาเกลือ-หนองปรือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150   
เวิลด์แก๊ส   
- บริษัท โรจน อินดัสตรี้ จำกัด   
7 หมู่ 10 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000       
ปิคนิค
- บริษัท แก๊สเจริญศักดิ์ 2001 จำกัด   
81 หมู่ 1 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. เอส. แก๊ส   
444 หมู่ 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230       
ปิคนิค
- บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด   
700/656 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมวงษ์ แก๊สพาวเวอร์ จำกัด   
88 หมู่ 5 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบือ จ.ชลบุรี 20170       
สยามแก๊ส
- บริษัท พี เอ พี แก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด   
2002/1 หมู่ 2 ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180   
พี เอ พี   
- บริษัท โรจน ปิโตรเลียม จำกัด   
7/2 หมู่ 10 ถ.ชลบุรี - บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000       
ออร์คิดแก๊ส
- บริษัท ชลดำรงแก๊ส จำกัด   
31/3 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมืองชลบุรี (บายพาส) ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถนอมพงษ์ แก๊ส   
9/9 หมู่ 3 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160       
ปิคนิค

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม