//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ เชียงราย

- บริษัท เชียงรายแก๊สซัพพลาย (1992) จำกัด   
324 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่จันแก๊ส   
278 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท เทิงสยาม จำกัด   
342 หมู่ 2 ถ.ทล.1020 (ตอนเชียงราย-เทิง) ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160       
สยามแก๊ส
- บริษัท ปรฉัตร จำกัด   
172/3 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100       
ปตท.
- บริษัท พานชัยธนา จำกัด   
365 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57180       
ปตท.
- บริษัท เวียงกาหลงปิโตรเลียม จำกัด   
29 หมู่ 5 ถ.สายเชียงราย-เชียงใหม่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170       
ปตท.
- บริษัท สยามลานนาแก๊ส จำกัด   
110 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100       
สยามแก๊ส
- บริษัท ไฮเวย์แก๊สเชียงราย จำกัด   
189 หมู่ 8 ถ.ทล.1233 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000       
ปิคนิค
- บริษัท เอ็ม ซี แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด   
343 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110       
ปตท.
- บริษัท เอ็ม ซี แก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด   
503 หมู่ 9 ถ.แม่สาย-เชียงแสน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130       
ปตท.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม