//

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ เชียงใหม่

- บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่   
375 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140   
ยูนิคแก๊ส   
- บริษัท กรุงเทพกลการ (1994) จำกัด   
242 หมู่ 5 ถ.ทล.11 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140       
ปตท.
- บริษัท แก๊สซัพพลายส์ จำกัด   
220 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จอมทองแก๊สซัพพลายส์   
255 หมู่ 3 ถ.ท่าศาลา - ข่วงเปา ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่บลูเฟลม   
55 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-บ้านสหกรณ์ ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนา แอล. พี. จี.   
128 หมู่ 6 ถ.สันป่าตอง-บ้านกาด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120       
เวิลด์แก๊ส
- บริษัท ลานนาแก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด   
93 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180       
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนโชคพาณิช   
305 หมู่ 2 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110   
ปิคนิค
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนองหอยปิโตรเลียม   
71/1 หมู่ 1 ถ.โชตนา ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.พี.จี ไชยปราการฝาง   
25 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320       
ปตท.
- บริษัท ดำรงอ้อมเมืองแก๊ส จำกัด   
209/1 ถ.มหิดล ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000   
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)   
63 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150   
สยามแก๊ส   
- บริษัท ลำพูน แก๊สปิคนิค จำกัด   
1/4 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา  อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000   
ปิคนิค
- บริษัท บุญญาฤทธิ์ ปิโตรเลียม จำกัด   
81 หมู่ 1 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130       
สยามแก๊ส
- บริษัท พี แอนด์ เอ 2010 ปิโตรเลียม จำกัด   
86 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-บ้านสหกรณ์ ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท ลานนาแก๊ส แอนด์ ออยล์ จำกัด   
1 หมู่ 4 ถ.เชียงใหม่ - แม่ริม ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180       
เวิลด์แก๊ส
- นายปฐมภูมิรัฐ  พจนสุนทร   
35/1 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110   
ออร์คิดแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม