//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ยะลา

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสหพันธ์แก๊ส   
160/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสหพันธ์แก๊ส   
63 หมู่ 7 ถ.สวนส้ม ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000       
สยามแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี ทู แก๊ส   
104/1 หมู่ 1 ถ.สุขยางค์ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110       
แสงทอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสหพันธ์แก๊ส   
95/12 หมู่ 4 ถ.เพชรเกษม ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000       
ยูนิคแก๊ส
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาทรายทอง   
16/1 หมู่ 2 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000       
ปิคนิค

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม