//

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

โรงบรรจุก๊าซ ร้อยเอ็ด

- บริษัท ร้อยเอ็ดแก๊ส จำกัด   
106 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผันพัฒนาก๊าซ   
131 หมู่ 10 ถ.สุวรรณภูมิ-สุรินทร์ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยร้อยเอ็ดก๊าซ
126 หมู่ 8 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110       
ปตท.
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยก๊าซ   
253 หมู่ 16 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000       
ยูนิคแก๊ส
- บริษัท 101 ปิโตรเลียม จำกัด   
75 หมู่ 1 ถ.สายร้อยเอ็ด-วาปีปทุม ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000       
สยามแก๊ส

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม