//

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

งานเพาเวอร์-เจน เอเชีย 2012

งานเพาเวอร์-เจน เอเชีย 2012
วันที่ 3-5 ต.ค. 55
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1
งานเพาเวอร์-เจน เอเชีย 2012
- นำเสนองานแสดงนิทรรศการ และการประชุมเชิงวิชาการด้านพลังงานไฟฟ้าระดับนานาชาติ
- มุ่งเน้น ในเรื่องพลังงานทดแทน จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ความมั่นคงทาง พลังงานเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนงานแสดงนิทรรศการนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ผลิตชั้นนำต่างๆได้ พบปะกับลูกค้าใหม่ เทคโนโลยีล่าสุด ผู้จัดหาสินค้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าอีกด้วย


PennWell  Corporation
Ms. Johanna Hollingsworth
โทร. 44(0)1992-656-652
อีเมล์: johollingsworth@pennwell.com
เว็บไซต์: www.powergenasia.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม