//

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

หนังสือทำเนียบด้านอุตสาหกรรม

- ทำเนียบผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย 2552/2009
Thai Foundry Association Directory 2552/2009
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมหล่อโลหะไทย Thai Foundry Association
- ทำเนียบสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
Thai Tool and Die Industry Association Directory 2011-2012
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย Thai Tool and Die Industry Association
- ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง & วัสดุ
Construction & Building Materials Directory
ผู้จัดพิมพ์: Technology Media Co.,Ltd,
- พอคเก็ต เพจเจส
Pocket Pages สมุดรายนามโทรศัพท์ฉบับพกพา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ย. 53 - พ.ย. 54

รวมเขตปริมณฑล ข้อมูลรายชื่อธุรกิจและบริการ หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ
ผู้จัดพิมพ์: -
- สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
Thai Textile Merchants Association Directory 2011

ผู้จัดพิมพ์: สมาคมพ่อค้าผ้าไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
Thai Garment Manufacturers Association Directory 2009-2010
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
- สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
The Thai Weaving Industry Association Directory 2008-2009

ผู้จัดพิมพ์: สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย
- APC Business Guide
ทำเนียบรายชื่อธุรกิจ พร้อมข้อมูลสินค้าในหมวดธุรกิจต่างๆ 
ผู้จัดพิมพ์: Technology Media Co.,Ltd,
- BIFF & BIL 2011
Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair 2011

ASEAN INTEGRATION Textiles - Apparel - Leather
ผู้จัดพิมพ์: กรมส่งเสริมการส่งออก Department of Export Promotion
- แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ 2011
BRANDEX Directory 2011
ผู้จัดพิมพ์: BRANDEX
- Industrial Guide ASIA 2010/2011 edition
ผู้จัดพิมพ์: An Oragne Media Group Publication
- Food Industry Directory 2008-2009
ผู้จัดพิมพ์: Thai Trade & Industry Media (TTiM)
- Japan - Thailand Trade Direcory 2011
ผู้จัดพิมพ์: Peterson Media (Thailand) Co.,Ltd.
- PROPAK ASIA 2011
The 19th International Processing, Filing and Packaging Technology Event for Asia
ผู้จัดพิมพ์: Thailand Organizer Bangkok Exhibition Services Ltd (BES)
- Renewable Energy & Environmental Technology 2011
Entech Pollutec Asia 2011, Renewable Energy Asia 2011, Pumps & Valves Asia 2011
ผู้จัดพิมพ์: UBM ASIA (Thailand) Co.,Ltd.
- Thai Subcon Directory 2008-2009
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมส่งเสริมการรับช่วงผลิตไทย
- ThaiGasMa Directory 2010-2011
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมการค้าผู้ผลิตและผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย
Thai Graphic Arts Suppliers Association (ThaiGasMa)
- Thailand Business Pages 2011-2012
Industrial Buyer's Guide
ผู้จัดพิมพ์: บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด
- Thailand Directory 2010/2011
ผู้จัดพิมพ์:
- Thailand Top Innovative Companies 2011
ผู้จัดพิมพ์: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA
- The Advertising Book 2010/2011
Thailand Advertising, Marketing and Media Guide
ผู้จัดพิมพ์: The Advertising Association of Thailand
- The Advertising Book 2011/12
Thailand Advertising, Marketing and Media Guide
ผู้จัดพิมพ์: PCP Asia Co.,Ltd.
- The Assocaition of Industrial Subcontractor in Thailand
Thai Subcontracting Promotion Association
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย
- wow wow! Thailand
Thailand recommend, Bank & Lawfirm & Embassy, Airline & Travel Agency, Entertainment & Shopping & Restaurant, Hotel & Resort & Spa, Medical & Natural Service, Present Perfect
ผู้จัดพิมพ์: Thai Purchasing.com
- PURCHASING
Thai Exclusive Company 2011-2012

ผู้จัดพิมพ์: Thai Purchasing.com
- Purchasing Industrial Product
คู่มือ ซื้อขาย สินค้าอุตสาหกรรม 2011-2012

ผู้จัดพิมพ์: Thai Purchasing.com
- The Green Book Singapore Industrial & Commercial Guide 2010/2011 A-M Volume 1 of 2
ผู้จัดพิมพ์: Promedia Directories PTE Ltd, Singapore
- The Green Book Singapore Industrial & Commercial Guide 2010/2011 N-Z Volume 2 of 2
ผู้จัดพิมพ์: Promedia Directories PTE Ltd, Singapore
- TSSDA Directory 2007-2008
รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการสเตนเลสทุกประเภทที่เป็นสมาชิกสมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย พร้อมรายละเอียดของแต่ละบริษัท
ผู้จัดพิมพ์: สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย
- YellowGreen Pages Thailand 2011
เจาะกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ ด้วยข้อมูลที่ทันสมัย
ผู้จัดพิมพ์: YellowGreen Pages

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม