//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร หมวด ก-ด

- บริษัท คาโต้เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด 
115/5 ม.4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3571 6583, 0 3536 4332 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท คุมิ (ไทยแลนด์) จำกัด 
113/5 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3536 0085-96    โทรสาร: 0 3536 0095
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพลาสติก 
- บริษัท คูราโม่ (ไทยแลนด์) จำกัด 
113/8 หมู่4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3571 6483-4    โทรสาร: 0 3571 6490
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบชุดสายไฟสำเร็จรูป 
- บริษัท เค.วี.เอส. เพลทติ้ง จำกัด 
103/3 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3571 6644-6    โทรสาร: 0 3571 6655
ประเภทอุตสาหกรรม: CHEMICAL PLATING 
- บริษัท จี ไอ เค (ไทยแลนด์) จำกัด 
118 หมู่4 ต.บางพระครุ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3536 0091-2    โทรสาร: 0 3536 0094
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแม่พิมพ์โลหะ 
- บริษัท โจนส์แอนด์ไวน์นิ่ง จำกัด 
103/1-2 หมู่4 ถ.ชลประทาน ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3536 4003    โทรสาร: 0 3536 4001 
ประเภทอุตสาหกรรม: หุ่นรองเท้าทำด้วยพลาสติก 
- บริษัท เชียง ไทย นิตติ้ง จำกัด 
270 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท (กม.39) ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 3571 6593-8   
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อผ้าสำเร็จรูป ถักเสื้อไหมพรม 
- บริษัท ซี.ดี.เอส. เอเซีย จำกัด 
103/7 หมู่4 นิคมฯสหรัตนนคร ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3571 6503-4    โทรสาร: 0 3571 6505
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น Door Handle, Furniture Handle
- บริษัท ไดมุ (ไทยแลนด์) จำกัด 
117/2 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
โทรศัพท์: 0 3536 4111-4    โทรสาร: 0 3571 6799 
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์สิ่งพิมพ์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม