//

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย สระบุรี

- บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด 
นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี (แก่งคอย)
134 หมู่ 1 ถ.อดิเรกสาร ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
โทรศัพท์: 0 3624 7300    โทรสาร: 0 3624 7300
ประเภทอุตสาหกรรม: การปฏิบัติการและการจัดการสินทรัพย์ในการบริการน้ำและน้ำเสียและสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ, การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ, การรวบรวมและบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม, การป้องกันน้ำท่วม, การบริการของเสีย, การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้า, การให้บริการด้านการเดินระบบและการบำรุงรักษาในการบริการสาธารณูปโภคในรูปแบบของ Outsourcing, การพัฒนาธุรกิจและการตลาด, การจัดการโครงการ, การวิจัยและการพัฒนา 
- บริษัท โพลูชั่น คอนโทรล จำกัด
157 หมู่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
โทรศัพท์: 0 3624 7488
ประเภทอุตสาหกรรม: นำถ่านกัมมันต์ที่ผ่านการใช้งานแล้วมาฟื้นฟูสภาพ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Regeneration of Activated Carbon)
- บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด 
112 หมู่ 1 ต.บ้านธาตุ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
โทรศัพท์: 0 3624 5644    โทรสาร: 0 3624 5643
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นใยไม้อัด  
- บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2/1 ถนนพิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: 0 2913 2180-9, 02585 4900-3    โทรสาร: 0 2587 0516, 0 2587 9556
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่นใยไม้อัด

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม