//

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมวด ก-จ

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
ประเภทอุตสาหกรรม: บริการไปรษณีย์, การเงิน, โทรคมนาคมทั้งในและต่างประเทศ        
- บริษัท กอส เพล ซัพพลาย จำกัด 
464/13 ตลาดศรีย่าน ถ.นครไชยศรี แขวางถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2809 9056     โทรสาร: 0 2809 9056 
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี      
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า (SUB STATION) 
- บริษัท เกมส์ เวย์ จำกัด 
ชิ้นส่วนของรถดังกล่าว ซึ่งเป็นของใหม่ทั้งหมด 
218/2 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 1601-2     โทรสาร: 0 3849 1616
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบรถจักรยาน รถจักรยานไฟฟ้า ซื้อมาขายไปรถจักรยาน, รถจักรยานไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์และ
- บริษัท โกลบอล ฟลีท เซลส์ จำกัด 
49/2 เขตฯส่งออกแหลมฉบัง นิคมฯแหลมฉบัง หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3840 1718     โทรสาร: 0 3840 1759 
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบ ดัดแปลง ตกแต่ง และปรับเปลี่ยนสภาพรถยนต์ รวมถึงการซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ และอะไหล่อุปกรณ์รถยนต์ ปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ปรับสภาพ เครื่องจักรกลหนัก (รถตักดิน)ใหม่และใช้แล้ว รวมถึงการซื้อมาขายไปเครื่องจักรกลหนัก (รถตักดิน) ใหม่และใช้แล้ว รวมถึงการซื้อขายไปเครื่องจักรกลหนัก
- บริษัท โกลบอล อาร์เมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
49/43 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 2712 6110     โทรสาร: 0 2712 6544 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนกันกระสุน แยกชิ้นส่วน ออกแบบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม และปรับสภาพยานพาหนะติดอาวุธและเครื่องกันกระสุน เครื่องจักร และเครื่องยนต์ทุกชนิด นำเข้า ส่งออก ซื้อมาขายไป หรือเพิ่มมูลค่าอุปกรณ์กันกระสุนและส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันและอุปกรณ์ทุกชนิด 
- บริษัท โกลบ โพลิเทรด จำกัด 
49/13 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3848 0102-3     โทรสาร: 0 3848 0104
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาและขายไป ตลอดจนการรวบรวม และกระจายสินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์และผลพลอยได้จากเคมีภัณฑ์, ยางสังเคราะห์, ยางธรรมชาติ, เส้นใยสังเคราะห์ และเม็ดพลาสติก 
- บริษัท โกลบอล ฟลีท เซลส์ จำกัด 
49/2 เขตฯส่งออกแหลมฉบัง นิคมฯแหลมฉบัง หมู่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 4158-9  
ประเภทอุตสาหกรรม: ประกอบ ดัดแปลง ตกแต่ง และปรับเปลี่ยนสภาพรถยนต์ รวมถึงการซื้อมาขายไปรถยนต์ใหม่ และอะไหล่ อุปกรณ์รถยนต์ ปรับปรุง ซ่อมแซม ประกอบดัดแปลง ต่อเติม ปรับสภาพ เครื่องจักรกลหนัก (รถตักดิน) ใหม่และใช้แล้ว รวมถึงการซื้อมาขายไปเครื่องจักรกลหนัก (รถตักดิน) ใหม่และใช้แล้ว 
- บริษัท คัลเลอร์ ริ้บบอน (ประเทศไทย) จำกัด 
211/4 หมู่ 3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 3604-5     โทรสาร: 0 3849 3606
ประเภทอุตสาหกรรม: RIBBON 
- บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
87/13 หมู่2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 0925-6     โทรสาร: 0 3849 0927
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์และรถบรรทุก เช่น MUFELER PART, GAUGE PART, TANK PART และผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์ หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับยานยนต์หรือชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท คานาเอคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
87/13 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 0925-6     โทรสาร: 0 3849 0927 
ประเภทอุตสาหกรรม: เป็นพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ 
- บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
49/45 หมู่ 5 นิคมฯแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3840 1566     โทรสาร: 0 3840 0111
ประเภทอุตสาหกรรม: สายไมโครคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล จำกัด 
1550 ชั้น 9 อาคารธนภูมิ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2207 0990     โทรสาร: 0 2207 0672
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังเก็บและกระจายสินค้า ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใหม่ อุปกรณ์ที่ประกอบด้วยพลาสติก กระดาษ เหล็ก หนังสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูป ซิลิคอน ไฟเบอร์ เส้นใ อลูมิเนียมออกไซด์ แอร์ คอมเพรสเซอร์ เครื่องจักร และสารเคมีใช้ในการฟอกหนังและไม่เป็นอันตราย 
- บริษัท เค.ซี. เมททอลชีท จำกัด 
204 หมู่ 2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
โทรศัพท์: 0 4332 7888     โทรสาร: 0 4332 7776
ประเภทอุตสาหกรรม: แปรรูป หลังคาเหล็ก และอุปกรณ์เสริมสำหรับหลังคาเหล็ก 
- บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จำกัด 
49/26 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3876 8948-50     โทรสาร: 0 3876 8947
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักสินค้า จัดเก็บหนังทุกชนิดและจัดเก็บสารเคมีการบรรจุและการแบ่งบรรจุสินค้า โดยไม่มีการผลิตเป็นเพียงการซื้อมาขายไปของสินค้าดังกล่าว 
- บริษัท เคนท็อป (ประเทศไทย) จำกัด 
213, 213/3 หมู่3นิคมฯแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 4876     โทรสาร: 0 3849 4877 
ประเภทอุตสาหกรรม: โรงพักสินค้า จัดเก็บหนังทุกชนิดและจัดเก็บสารเคมีการบรรจุและการแบ่งบรรจุสินค้า โดยไม่มีการผลิตเป็นเพียงการซื้อมาขายไปของสินค้าดังกล่าว
- บริษัท เคพีเอ็น ออโตโมทีฟ จำกัด (มหาชน) 
700/20 หมู่ 6 นิคมฯอมตะนคร ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3821 3355     โทรสาร: 0 3821 3360 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
- บริษัท แคร์เท็กซ์ เอเซีย จำกัด 
49/44 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 38493 326-9     โทรสาร: 0 3849 3330 
ประเภทอุตสาหกรรม: ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผลิตสายผ้ายึด ส่วนของร่างกายที่บาดเจ็บเปลผ้าที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคนป่วยหรือพิการ ผลิตเวชภัณฑ์จากผ้าหรือวัสดุสังเคราะห์เพื่อใช้ในโรงพยาบาลและวงการแพทย์ เช่น ฟูก หมอน ผ้าคลุมสำหรับฟูกและหมอน ชุดเครื่องมือ
- บริษัท จิ่ง เซิ่งไวร์ แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด 
207 หมู่3 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3840 0490-2     โทรสาร: 0 3840 0493 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสายไฟทั่วไป และสายไฟสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมปลั๊ก 
- บริษัท เจ.บี.ที. อินดัสเทรียล จำกัด 
227-227/1 หมู่3 นิคมฯแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 0277     โทรสาร: 0 3849 0278 
ประเภทอุตสาหกรรม: ASSEMBLIED CABLE, WIRE&CABLE AND CONNECTOR FOR COMPUTER, DEGAUSSING COIL และแบ่งบรรจุสินค้า โดยไม่มีการผลิต 
- บริษัท เจ.พี.เอฟ (เอเชีย) จำกัด 
2922/263 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2308 2724-6     โทรสาร: 0 2308 2727 
ประเภทอุตสาหกรรม: ส่งออกเครื่องยนต์, เครื่องจักรกล สภาพเก่าและใหม่ 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาทิพย์ เทรดดิ้ง 
49/13 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3840 0742     โทรสาร: 0 3849 0964 
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุและแบ่งบรรจุน้ำมันพืชและผงชูรส รวมถึงการซื้อมาขายไป สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงการซื้อมาขายไปน้ำมันพืน, ผงชูรส และการซื้อมาขายไป หรือการปรับปรุงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสินค้าอุตสาหกรรม ยางมะตอย อาหารสัตว์ เม็ดพลาสติก อะไหล่รถยนต์ ส่วนประกอบ 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑาทิพย์ เทรดดิ้ง 
49/9 หมู่ 5 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์: 0 3849 0742     โทรสาร: 0 3849 0964 
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุน้ำมันพืชและผงชูรส การซื้อมาขายไปน้ำมันพืชและผงชูรส การซื้อมาขายไปหรือ การบรรจุหีบห่อใหม่ของสินค้าอุปโภคบริโภค (บุหรี่, เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, ผลิตภัณฑ์นม, วัตถุที่ใช้ปรุงแต่งอาหาร, อาหารสำเร็จรูป, เครื่องดื่มทุกชนิด, ขนม) 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม