//

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (Hemaraj Rayong Industrial Land)

เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง (Hemaraj Rayong Industrial Land)
ก่อตั้ง:
บริหารโดย: Hemaraj Land And Development Public Company Limited
ที่อยู่: อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
พื้นที่โครงการ: 3,438 ไร่
เงินลงทุน: -
จำนวนโรงงาน: 33
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่รถยนต์, พลาสติกและโพลีเมอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและอุปโภค, อุปกรณ์ก่อสร้าง, ยางและอื่นๆ

รวมรายชื่อโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช ระยอง
- รายชื่อโรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม