//

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี หมวด ธ-ฮ

- บริษัท บอนกาแฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี B-5, B6, B7
340 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 5711-2    โทรสาร: 0 3834 5714
ประเภทอุตสาหกรรม: กาแฟคั่วชนิดเม็ดหรือบด และผลิตชา 
- บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี K-13/1
331/97 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 5916-7    โทรสาร: 0 3834 5879
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน ในลักษณะก๊าซและของเหลว 
- บริษัท บี เอ็น เอส เอสสตีลกรุ๊ป จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี K9-K12
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเหล็กแท่ง (Billet) 
- บริษัท ไบทูเม็น เบลส์ (แหลมฉบัง) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-67
41/6 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์: 0 3834 5557-9    โทรสาร: 0 3834 5560
ประเภทอุตสาหกรรม: บรรจุผลิตภัณฑ์ BITUMEN 
- บริษัท แพดแพงค์ เอเซีย จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-38
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับ HEAT TREATMENT FOR SPECIAL STEEL CASTINGS 
- บริษัท พีเอฟ เอนไวรอนเมนท์ทอล แคร์ เซอร์วิส จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี A.2
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตไม้พลาสติก 
- บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z.34, Z.35, Z.36, Z.37
41/1 หมู่ 8 ซอย- ถนน- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 5173    โทรสาร: 0 3834 5008
ประเภทอุตสาหกรรม: รีไซเคิล (RECYCLE) เครื่องใช้สำนักงานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ (COPIEP, PRINTER, FACSIMILE) และซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
- บริษัท ฟูจิวารา (ไทยแลนด์) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี A-5/1, A5/2
ประเภทอุตสาหกรรม: ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม (กิจการคลังสินค้า การขนถ่ายสินค้าตลอดจนพิธีการศุลกาการ) 
- บริษัท ภักดีแผ่นดินบ่อวิน จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี F-14
34 หมู่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต RECYCLE ACTIVATED CARBON 
- เมดโปร อินเตอร์เนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จำกัด

นิคมเหมราชชลบุรี A-2
360 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 6171-3    โทรสาร: 0 3834 6174
E-mail: mee_arissara@hotmail.com
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ( Syringe, IV Sets, Transfusion Sets, Speculum, Scalp Vcin Sets ) 
- บริษัท มอร์แกน เทคนิเคิล เซรามิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี K-1
ประเภทอุตสาหกรรม:
- บริษัท มาสเตอร์ อี.พี.จี.(ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-66/A (อาคารโรงงานชั้นล่างบางส่วน), Z-66/B (อาคารโรงงานชั้น2 บางส่วน)
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไปสินค้าประเภทผงทองแดง, ทังสเตน, เหล็ก, ปุ๋ยยูเรีย, ดีบุก, เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่, อัญมณี 
- บริษัท ยูนิเอเพ็กซ์ พรีซิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 

นิคมเหมราชชลบุรี D-5/1
36 หมู่ 4 ซอย- ถนน- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 6531    โทรสาร: 0 3834 6530
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบแข็งงานอลูมิเนียมและตรวจสอบตกแต่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท เวิร์นส์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 

นิคมเหมราชชลบุรี B1, B2, B3, B4
352 หมู่ 6 ซอยนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี ถนนทางหลวง331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 0 3834 5421-7    โทรสาร: 0 3834 5420
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ 
- บริษัท แวน เลียวเวน ไพน์ แอนด์ ทิวบ์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี F 9
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า (WAREHOUSE) 
- บริษัท วิน วิน เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-66/A (อาคารโรงงานชั้นล่างบางส่วน), Z-66/B (อาคารโรงงานชั้น2 บางส่วน)
ประเภทอุตสาหกรรม: ซื้อมาขายไปสินค้าประเภทผงทองแดง, ทังสเตน, เหล็ก, ปุ๋ยยูเรีย, ดีบุก, เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอุปกรณ์ อะไหล่, อัญมณี 
- บริษัท วิน วิน เน็ต-สโตร์ จำกัด 

นิคมเหมราชชลบุรี Z-66
ประเภทอุตสาหกรรม: คลังสินค้า (WAREHOUSE) 
- บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเซส จำกัด

นิคมเหมราชชลบุรี D-13/2, D-14, D-14/1 
ประเภทอุตสาหกรรม: นำตระกรันที่เกิดจากการหล่อหลอมเหล็กมาผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมโดยวิธี บด ร่อน แยก เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
- บริษัท หลังคา โปรดักส์ เอเซีย จำกัด 

นิคมเหมราชชลบุรี B-7
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนประกอบหลังคา 
- บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) 
นิคมเหมราชชลบุรี A-3, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, B-10, B-7, B-11, B-12, Z-66, Z-67, Z-68  
ประเภทอุตสาหกรรม: ก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูปเพื่อให้เช่า เช่าซื้อหรือขาย 
- บริษัท เอเซียแคนดี้ จำกัด 

นิคมเหมราชชลบุรี E-4
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
- บริษัท เอเอสที โกลเบิล ไดนามิก จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-39
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (Pellets) และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- บริษัท เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) 
นิคมเหมราชชลบุรี K-13
351 หมู่ 6 ซอย- ถนนทางหลวงสาย 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 0 3834 5355    โทรสาร: 0 3834 5350
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเหล็กแท่ง (BILLET) และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตและเหล็กลวดและผลิตเหล็กถลุงหลอมเหลว 
- บริษัท เอ็บโบร วาวส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-49-Z-50, Z-67A
34/3 หมู่ 4 ซอย- ถนนทางหลวงหมายเลข 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 5718-23    โทรสาร: 0 3834 5725
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตวาล์ว และอุปกรณ์ชิ้นส่วนประกอบวาล์ว 
- บริษัท เอส.เอ็น.ดี. อะไหล่ยนต์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z-61A
ประเภทอุตสาหกรรม: ซ่อมแซม บำรุงรักษา ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- บริษัท เอสซี วาโด จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี A-3, A-4, A-5, D.5/1
362 หมู่ 6 ถนนยุทธศาสตร์ 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 5888    โทรสาร: 0 3834 5889
E-mail: adachito@mb.infoweb.ne.jp 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิต Hard Disk Drive Case 
- บริษัท ออทรานส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบเสาอากาศวิทยุและลำโพงวิทยุรถยนต์
- บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวอร์ทติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี E-1 ถึง E-3, E-6 ถีง E-12
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำสมุดและผลิตภัณฑ์กระดาษอื่นๆ 
- บริษัท อินเตอร์สตาร์ เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี Z.68
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตสำหรับยานยนต์ 
- บริษัท อิน-ซีซั่นส์ ฟู้ดส์ จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี A-7
365 หมู่ 6 ซอย- ถนน- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 0 3834 6636    โทรสาร: 0 3834 6639
ประเภทอุตสาหกรรม: เกี่ยวกับ พืช ผัก ผลไม้ แช่แข็ง 
- บริษัท อินทริ-เพล็กซ์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี B-1/A
32 นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี หมู่ 8 ซอย- ถนนทางหลวง 331 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 4060    โทรสาร: 0 3834 4097
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี
88 หมู่ 8 ซอย- ถนน- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 0 3834 6364-7    โทรสาร: 0 3834 6368
ประเภทอุตสาหกรรม: คัดแยก ฝังกลบขยะ และบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพ  บริเวณฝังกลบขยะของโครงการ
- บริษัท อุ้ยเฮง จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี F.11, F-12A
41 หมู่ 8 ซอย- ถนน- ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 6224 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเครื่องปรุง กลิ่น รส ของอาหาร (กลิ่นนมแมว) 
- บริษัท ฮันนี่เวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
นิคมเหมราชชลบุรี B-1, B-2
32 หมู่ 8 ซอย- ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์: 0 3834 4000    โทรสาร: 0 3834 4001
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแผ่น Copper Clad Laminates และ Prepreg สำหรับใช้ในการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม