//

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555

รายชื่อโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี หมวด ญ-ม

- บริษัท ดริสเซ่นแอร์คราฟ์อินทรีเรีย ซีสเทมส์ (เอเซีย) จำกัด  139/6 หมู่17 ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1157-9      โทรสาร: 0 2315 1160
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณธ์เครื่องครัว, เครื่องใช้จากโลหะ 
- บริษัท ดับบลิวเอ็มอี 2533 (ไทยแลนด์) จำกัด 
159 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1036-7   
ประเภทอุตสาหกรรม: ขวดพลาสติก และฝาอลูมิเนียมปิดขวด 
- บริษัท ดิ ออริจินัล คริสต์มาส ทรี จำกัด 
129/6 หมู่ 17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1403      โทรสาร: 0 2315 1197 
ประเภทอุตสาหกรรม: ต้นคริสต์มาสพลาสติก 
- บริษัท ดิพโซล (ประเทศไทย) จำกัด 
159/2 หมู่ 17 นิคมฯบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 2156-7      โทรสาร: 0 2315 2158 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตน้ำยาขัดเงาโลหะ และน้ำยาทำความสะอาดโลหะ รีไซเคิล 
- บริษัท ดีแซด การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด 
139/13 หมู่ 17 ซ.3/2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 1939      โทรสาร: 0 2705 1938 
ประเภทอุตสาหกรรม: ทำบัตรพลาสติก และบัตรกระดาษ 
- บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด 
359 หมู่17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3230-42      โทรสาร: 0 2315 3228-9
ประเภทอุตสาหกรรม: นมผง, น้ำรสส้มชนิดเข้มข้น, เวชภัณฑ์, น้ำดื่มบรรจุขวดพลาสติก 
- บริษัท ไดเนีย (ไทยแลนด์) จำกัด 
156/2 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 1974-8      โทรสาร: 0 2705 1804
ประเภทอุตสาหกรรม: กาว 
- บริษัท โตเคนอินทีเรียร์ แอนด์ดีไซน์ จำกัด 
139/9 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1054-5      โทรสาร: 0 2315 1055 
ประเภทอุตสาหกรรม: เฟอร์นิเจอร์ 
- บริษัท เท็นริว ซอว์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
362/1 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ประเภทอุตสาหกรรม: ใบเลื่อยอุตสาหกรรม และบริการลับคมใบเลื่อยที่ใช้แล้ว 
- บริษัท แทค สยาม คอร์ป จำกัด 
170/1 หมู่17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 2202-5      โทรสาร: 0 2315 1022
ประเภทอุตสาหกรรม: โซ่รถจักรยาน โซ่รถจักรยานยนต์ ซี่ลวด สลักลูกสูบ ด้ามเบรค แตร คันเกียร์ คันเบรค ขาตั้ง ไส้ท่อ ท่อไอเสีย และปะเก็นรถจักรยานยนต์ 
- บริษัท ที.เอฟ.จี.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด 
420 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3109-10      โทรสาร: 0 2705 8692
ประเภทอุตสาหกรรม: แผ่นกั้นแบตเตอรี่ชนิดกระดาษและใยแก้ว 
- บริษัท ที.เอส.อาร์.เกียร์ แอนด์ พาร์ทส์ จำกัด 
170/3 หมู่17 ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 2202-3      โทรสาร: 0 2315 1022 
ประเภทอุตสาหกรรม: อะไหล่และอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ (เฟืองโซ่) 
- บริษัท ทีเคเอ จำกัด 
445 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 8663-6      โทรสาร: 0 2705 8993 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม รวมถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และอะไหล่ของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและเครื่องยนต์ 
- บริษัท ไทคิชา (ประเทศไทย) จำกัด 
445 หมู่ 17 ซ.6 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 8812-3      โทรสาร: 0 2705 8816 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ระบบพ่นสี และอุปกรณ์เหล็ก 
- บริษัท ไทย เอ็น.โอ.เค.จำกัด 
185 หมู่17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1118, 1147, 1233      โทรสาร: 0 2315 1233, 2177
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์กันรั่ว (ยางวงแหวน) 
- บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด 
370 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3278-80      โทรสาร: 0 2315 3281
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์โคมไฟรถยนต์ และผลิตแม่พิมพ์ 
- บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด 
370 หมู่ 17 ถ.บางนา-ตราด บางเสาธง บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2706 7900      โทรสาร: 0 2315 3281
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และโคมไฟสำหรับยานพาหนะ 
- บริษัท ไทย คีวา เคมิคอลส์ จำกัด 
155/1 หมู่17 ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 2316-7      โทรสาร: 0 2315 2318 
ประเภทอุตสาหกรรม: สีย้อมผ้า 
- บริษัท ไทย อาซาฮี แอนด์ โกะ จำกัด 
362 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 9725-6      โทรสาร: 0 2705 9727 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
- บริษัท ไทยไดโฮ จำกัด 
362 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สุมทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 8108      โทรสาร: 0 2705 8109 
ประเภทอุตสาหกรรม: ปลูกสร้างอาคารชุดโรงงานให้เช่า (FLATTED FACTORY) ขนาดความสูง 3 ชั้น 
- บริษัท ไทย-คาโมะ จำกัด 
405 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3223-6      โทรสาร: 0 2315 3227 
ประเภทอุตสาหกรรม: แถบกระดาษกาวสำหรับดักแมลงวัน 
- บริษัท ไทยซันเอะ จำกัด 
131 หมู่17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1202-3      โทรสาร: 0 2315 1423 
ประเภทอุตสาหกรรม: อุปกรณ์เตาไมโครเวฟและตู้เย็น 
- บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด 
132 อ.สินธร ชั้น1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2250 0346-9
ประเภทอุตสาหกรรม: ถนนภายในบริเวณโรงงานมาตรฐาน     
- บริษัท ไทยออพโตอินเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
435 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3395-6   
ประเภทอุตสาหกรรม: กรอบแว่นตาโลหะ 
- บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
393 หมู่17 นิคมฯบางพลี ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3283      โทรสาร: 0 2315 3299 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ 
- บริษัท บอดี้ แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
400 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3283      โทรสาร: 0 2315 3299 
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุดชั้นในและชุดว่ายน้ำ 
- บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด 
163 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1589      โทรสาร: 0 2315 2443 
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องสำอาง 
- บริษัท ไบรเทน โปลีเทรดดิ้ง จำกัด 
518 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 2409
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตเคมีภัณฑ์และแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ดังกล่าว
- บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด 
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้น23 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2937 0620-4      โทรสาร: 0 2937 0627 
ประเภทอุตสาหกรรม: สถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 
- บริษัท โปรเกรส โตโย แมนูแฟคเจอร์ไทย จำกัด 
385 หมู่ 17 ถ.เทพรักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315-3219-21      โทรสาร: 0 2315 3218 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตและประกอบกระจกส่องข้างและส่องหลัง สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- บริษัท โปรแคร์ จำกัด 
129/6 หมู่17 ถ.บางนาตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2319 4444      โทรสาร: 0 2319 4848 
ประเภทอุตสาหกรรม: พลาสเตอร์ และพลาสเตอร์ยา และรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ 
- บริษัท โปสา พลาสติก จำกัด 
164 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1532   
 ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ และไฟแช็ค 
- บริษัท แพค เดลต้า จำกัด (มหาชน) 
136-136/1 หมู่17 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1360      โทรสาร: 0 2315 1293   
ประเภทอุตสาหกรรม: ถังพลาสติก 
- บริษัท พันธ์-ชื่น จำกัด 
175 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1174     โทรสาร: 0 2315 2167 
ประเภทอุตสาหกรรม: พิมพ์สิ่งทอ 
- บริษัท พี.แอนด์ ซัน อินดัสตรี จำกัด 
164/1 หมู่17 ซ.4/2 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1031      โทรสาร: 0 2315 1031
ประเภทอุตสาหกรรม: พ่นสี ประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอีเลคโทรนิค 
- บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด 
423 หมู่17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315-3133-7      โทรสาร: 0 2315-3128 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ (สารใช้ในอุตสาหกรรมสี สารเคลือบผิว), แล็กเกอร์ สีพ่น สีทา สีเคลือบ 
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพลี่เพ็ท 
518 หมู่ 17 นิคมฯบางพลี ถ.บางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 2993      โทรสาร: 0 2705 2993 
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมีภัณฑ์ 
- บริษัท เฟดเดอรัล โพลี จำกัด 
181 หมู่ 17 ถ.บางนาตตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 2105-8      โทรสาร: 0 2315 1560
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตผ้าใบ กระสอบ และมุ้งตาข่ายทำจากพลาสติก 
- บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด 
412 หมู่ 7 นิคมฯบางพลี ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3636-40      โทรสาร: 0 2315 3641  
ประเภทอุตสาหกรรม: เครื่องเรือนและเครื่องตบแต่งภายในอาคาร 
- บริษัท เฟิส์ท เวิลด์ อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 
139/4-5 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1616-8
ประเภทอุตสาหกรรม: ผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง ผลไม้แช่แข็ง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 
- บริษัท เฟิสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล แคนนิ่ง จำกัด 
369/6 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2315 1616-8      โทรสาร: 0 2315 1155-6 
ประเภทอุตสาหกรรม: ผักผลไม้บรรจุกระป๋อง 
- บริษัท ฟอร์จูนครอส (ไทยแลนด์) จำกัด 
162 นิคมฯบางพลี ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 6700      โทรสาร: 0 2315 1069
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนทำจากโลหะ
- บริษัท โฟมเทคนิค จำกัด 
361 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3244      โทรสาร: 0 2315 3243 
ประเภทอุตสาหกรรม: โฟมบรรจุภัณฑ์
- บริษัท แม่น้ำ สแตนเลสไวร์ จำกัด 
429 หมู่17 นิคมฯบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 9680      โทรสาร: 0 2705 8292 
ประเภทอุตสาหกรรม: เส้นลวดสแตนเลสและเพลาสแตนเลส 
- บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
160 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 1013-5      โทรสาร: 0 2315 1016 
ประเภทอุตสาหกรรม: เสื้อคลุมผ่าตัด ส่วนประกอบเสื้อคลุมผ่าตัดสำหรับแพทย์ผ่าตัดและพยาบาลช่วยผ่าตัด 
- บริษัท มาย โค้ทติ้ง จำกัด 
440 หมู่ 17 นิคมฯบางพลี ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ       
ประเภทอุตสาหกรรม: ชุบเคลือบผิวโลหะ 
- บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด 
414 หมู่ 17 ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 9730-4      โทรสาร: 0 2705 9734
ประเภทอุตสาหกรรม: แบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ 
- บริษัท โมริค (ประเทศไทย) จำกัด 
366 หมู่17 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2315 3322      โทรสาร: 0 2315 3313
ประเภทอุตสาหกรรม: ชิ้นส่วนไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
- บริษัท โมริตะ สปริง (ไทยแลนด์) จำกัด 
140 หมู่ 17 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์: 0 2705 3532      โทรสาร: 0 2705 3569 
ประเภทอุตสาหกรรม: สปริงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม