//

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ฟรี!!! ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่อง "การบริหารธุรกิจและการบริหารจัดการแรงงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม" ณ จังหวัดชลบุรี สำหรับผู้ประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมที่จ้างแรงงานไทย-แรงงานต่างด้าวที่ต้องการทำมาตรฐานโดยเฉพาะ BSCI
(อบรม-สัมมนาฟรี)


ประโยชน์ที่จะได้รับ:
1. เพิ่มความรู้ความเข้าใจระบบการบริจัดการ (Management System) ด้านแรงงานในบริษัท/โรงงาน
2. เตรียมรับการตรวจสอบ Social Audit ตาม Requirement ของคู่ค้าต่างประเทศ
3. สร้างศัพยภาพในการเข้าถึงตลาดยุโรป และทำมาตรฐานแรงงานต่างๆ เช่น BSCI, GLP, TLS, Sedex
4. สร้างความข้าใจความต้องการของแรงงาน เพื่อออกแบบนโยบาย/สวัสดิการ

เนื้อหาของอบรม:

1. มาตรฐานด้านแรงงาน/ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ความเชื่อมโยงทางธุรกิจของซัพพลายเชน
3. การป้องกันความเสี่ยงเรื่องแรงงานบังคับ
4. การไม่ใช้แรงงานเด็ก และการปกป้องแรงงานผู้เยาว์
5. การไม่เลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงาน
6. ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และชั่วโมงการทำงาน
7. อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
8. You are "CHANGE MAKER" จัดทำแผนงาน

กลุ่มเป้าหมาย: 
ผู้บริหารบริษัท, ผู้จัดการโรงงาน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร และฝ่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จากบริษัทในจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัด:
วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ณ จังหวัดชลบุรี
โดยทางผู้จัดงานจะแจ้งสถานที่ให้ท่านทราบหลังจากสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
***ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมอบรม:
โทร 02-259-8284-7 ต่อ 247 (คุณธวัชชัย)
หรืออีเมล Thawatchai.Khanawiwat@plan-international.org

Plan International Thailand
14th floor, 253 Sukhumvit 21 Road (Asoke) Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Thawatchai Khanawiwat
Local Business Engagement Officer 
Tel: +66 (0) 2259-8284 ext. 247
Fax : +66 (0) 2259-8218
Email: Thawatchai.Khanawiwat@plan-international.org
https://plan-international.org/news/2018-02-07-digital-platform-revolutionise-pursuit-girls-rights?utm_source=Plan%20external%20email%20signatures&utm_medium=email&utm_campaign=Signatures#

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม