//

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

U-TECH INSTRUMENT ผลิตอุปกรณ์ sensor, วัดอุณหภูมิความร้อน thermocouple, RTD PT-100, Heater และ Accessories ของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิความร้อน

U-TECH INSTRUMENT
INDUSTRIAL MATERIALS & MEASURING INSTRUMENTS

บริษัท ยู-เทค อินสตรูเมนท์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมคัปเปิล อาร์ทีดี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ควบคุมด้านอุณหภูมิ ในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท

ในทุกขั้นตอนการผลิต ได้คำนึงถึงความถูกต้องตามหลักวิชาการ และประโยชน์ในการใช้งานของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท โดยการเลือก และคัดสรรวัตถุดิบที่เหมาะสมจากทั่วทุกมุมโลก บริษัท ยู-เทค อินสตรูเมนท์ จำกัด มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการผลิต ยินดีให้คำปรึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของท่าน

ทางบริษัทจะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า


U-TECH PRODUCT 

 • Thermocouple
 • RTD
 • Protection Tube for Thermocouple
 • Accessories
 • Thermocouple & RTD Wire
 • Ceramic Fiber
 • Heater
 • Temperature Controller
 • Recorder
 • Infrared Thermometer
 • Maintenance Services
U-TECH INSTRUMENT CO.,LTD.
บริษัท ยู-เทค อินสตรูเมนท์ จำกัด

72/126 ม.2 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0-2961-3996 โทรสาร 0-2961-4100
E-mail: UtechSales72@gmail.com

 
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม