//

วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560

โปรแกรมพัฒนารายบุคคล สู่การพัฒนาองค์กรโดยมุ่งเน้นที่ "จุดแข็ง" โดย แกลลัพ GALLUP

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00น. – 17.00น.
สถานที่ ไพน์เฮิร์ส กอลฟ์ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัด ปทุมธานี

December 7th, 2017  1.00pm – 5.00pm  @ Pinehurst Golf & Country Club | Pathumthani

Are you ready to be a Strengths-Based Organization?

"...องค์กรทั่วไป มุ่งพัฒนาจุดอ่อนของทีมงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
แต่องค์กรที่ประสบความสำเร็จ มุ่งพัฒนาจากจุดแข็งที่ตนเองมี เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่กำหนด..."
 


แกลลัพพบว่า ผู้ที่นำจุดแข็งของตนเองออกมาใช้ทุกวันจะมีความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าเป็น 6 เท่า ในขณะที่ทีมที่ให้ความสำคัญกับจุดแข็งมีประสิทธิผลสูงขึ้นถึงร้อยละ 12.5 และประกอบผลกำไรได้สูงขึ้นถึงร้อยละ 8.9

ผู้นำทีม จึงควรมีความเข้าใจในจุดแข็งของพนักงานบริหาร และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและนำออกมาใช้อย่างจริงจัง เมื่อเริ่มต้นจากจุดแข็งจะทำให้การพูดคุยตัวต่อตัวมีประสิทธิผลมากขึ้นและช่วยปรับปรุงความสามารถในการเป็นผู้นำ

เริ่มต้นจากจุดแข็งของตัวท่านเองวันนี้ เพื่อนำไปประยุกต์และปรับใช้ในองค์กรและชีวิตประจำวันของท่าน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น ด้วยรูปแบบที่ดีขึ้น ในเวอร์ชั่นของตัวท่านเอง

สนใจรายละเอียดโปรแกรมเพิ่มเติม และราคา เพื่อลงทะเบียน กรุณาติดต่อ
อ้อ อมรรัตน์
Business Solutions Consultant
โทร. 09 1810 5005
E-mail: amornrat_bumrungphol@gallup.com


AMORNRAT BUMRUNGPHOL   |  AOR
Business Solutions Consultant
(+66) 2 6896124
(+66) 91 8105005 (cell)
Gallup Co., Ltd.
98 Sathorn Square Office Tower 16th Floor
North Sathorn Road, Silom, Bangkok, 10500
Thailand
GALLUP®

Responsibility | Maximizer | Communication | Relator | Learner

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม