//

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หลักสูตรอบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้น advance ให้กับพนักงานบริษัท และ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม


www.ExcelAdvance.com


ขอเสนอหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์ ของการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้น advance ให้กับพนักงานบริษัท และ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

อบรมแบบเป็นกลุ่มที่บริษัทของลูกค้า เช่น
- หลักสูตร Excel Advance PivotTable
- หลักสูตร Excel Advance Technique 1
- หลักสูตร Excel Advance Technique 2
- หลักสูตร Excel Advance Function
หรือ หลักสูตร Excel ต่างๆ ได้แก่

- หลักสูตร Excel Basic
- หลักสูตร Excel Intermediate
- หลักสูตร Excel Function
- หลักสูตร Excel Inside Database
- หลักสูตร Excel PivotTable
- หลักสูตร Excel Conditional Format
- หลักสูตร Excel Auto Chart
- หลักสูตร Excel for Accounting and Sales
- หลักสูตร Excel for Manager
- หลักสูตร Excel Dashboard
หรือ หลักสูตร PowerPoint ต่างๆ ได้แก่
- หลักสูตร PowerPoint Basic
- หลักสูตร PowerPoint Intermediate
- หลักสูตร PowerPoint Advance
หรือ หลักสูตร Access ต่างๆ ได้แก่
- หลักสูตร Access Basic
- หลักสูตร Access Intermediate-Advance

สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละหลักสูตรได้ที่
www.ExcelAdvance.com

สอบถามข้อมูลได้ที่
หจก.ลิงค์เกอร์
โทร.097-138-2908
อีเมล์ linker.sale@gmail.com

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม