//

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560

Thailand 4.0 “ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ: เจาะตลาดใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิตอล”

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (OIE) และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเรียนเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรับสมัคร SMEs  ร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยเครือข่ายดิจิตอล (Digital Networking in Manufacturing) ได้แก่


1)  อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ : กิจกรรมการลดเวลาระหว่างผู้ผลิต ผู้ออกแบบ-ช่าง-ผู้ซื้อ ผ่าน“Time to market Platform”    

2)  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : 
กิจกรรมการลดภาระต้นทุนสินค้าคงคลังที่ไม่หมุนเวียน “Go-Dung Platform”และหาตลาดใหม่ผ่านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง

ทั้ง 2 Platform จะช่วยเพิ่มผลิตภาพให้อุตสาหกรรมอย่างไร? พบคำตอบได้ใน
วันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องเมเปิล 3 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมเมเปิล เวลา 12.00 – 17.00 น.
ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-4502613 หรือ bysirinn@hotmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ismed.or.th/2016/12/thailand-4-0
จำนวนการดูหน้าเว็บรวม