//

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สัมมนาฟรี “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Core tool ในมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เปลี่ยนเป็น IATF 16949:2016 จะประยุกต์ใช้อย่างไร”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Core tool ในมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 เปลี่ยนเป็น IATF 16949:2016 จะประยุกต์ใช้อย่างไร”

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  รวม ๓ วัน
ณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ร่วมกับ บริษัท ทาโระ โซลูชั่น จำกัด

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  พร้อมอาหารกลางวันและขนมเบรค เช้า, บ่าย

กิจกรรม พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ภายใต้โครงการ " พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ "

การฝึกอบรมนี้ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ได้แก่
หัวข้อการอบรม:
๑. Section 1 Introduction to ISO/TS16949:2009 และ IATF16949:2016
    ISO/TS16949 คืออะไร
    IATF16949 คืออะไร
    ข้อกำหนดของ ISO/TS16949:2009 และ IATF16949:2016 สำหรับการประยุกต์ใช้ Core tools
    Workshop
๒. Section 2 APQP implementation
    การปรับใช้กิจกรรมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า (APQP)
    Workshop
๓. Section 3 FMEA implementation
    การปรับใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบ (FMEA)
    Workshop
๔. Section 4 MSA implementation
    การปรับใช้กิจกรรมการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)
    Workshop
๕. Section 5 SPC implementation
    การปรับใช้กิจกรรมการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)
    Workshop
๖. Section 6 PPAP implementation
    การปรับใช้กิจกรรมการอนมัติชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (PPAP)
    Workshop

สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถกรอกใบสมัครและส่งกลับมาที่ E-mail : thapanakul.n@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติมที่
นายฐปนกุล  งอนไถ (ธีร์)
086-345-3165
thapanakul.n@gmail.com




จำนวนการดูหน้าเว็บรวม