//

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ

บริษัท ระยองไฟร์ จำกัด
บริการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ ฝึกอบรมเทคนิคการผจญเพลิง การฝึกอบรมผู้เฝ้าระวังไฟ หรือ Fire Watch การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ทุกระดับ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล First-aid ฯลฯ


- บริการด้านการฝึกอบรมและรับปรึกษาด้านการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
โดยได้ขออนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

- รับบริการฝึกอบรมในหลักสูตร "ผู้เฝ้าระวังไฟ" หรือ Fire Watch ให้แก่บุคคลทั่วไปที่จะเข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าอบรม มีการอบรมทุกอาทิตย์
สนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครอบรมได้ที่
087-785-5777 หรือหมายเลข 081-436-3053

- รับบริการ Standby งานเตรียมพร้อมด้านอัคคีภัย มีรถดับเพลิงบริการพร้อม Fire Man เพื่อเตรียมพร้อมสถานประกอบการที่มีการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย และงาน Standby งาน Rescue Man โดยผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

บริษัท ระยอง ไฟร์ จำกัด
RAYONG  FIRE  Co.,Ltd.
- สาขากรุงเทพฯ: 328/52 ซ.ลาดพร้าว 87 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร 02-5398210  Fax.02-5398211
- สาขาจังหวัดระยอง
โทร 08-1436-3053, 08-7785-5777
www.rayongfire.com/

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม