//

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

บริษัทเทคซัพพลาย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด แนะนำการใช้เชื้อจุลีนทรีย์ ในการบำบัดกลิ่น

บริษัทเทคซัพพลาย เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ขอแนะนำการใช้เชื้อจุลีนทรีย์ ในการบำบัดกลิ่น  ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเหม็นจากห้องน้ำ ท่อน้ำทิ้ง  บ่อบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน หรือกลิ่นเหม็นจากกองขยะ


เชื้อจุลินทรีย์ของเราก็สามารถขจัดปัญหาได้จริง  อีกทั้งจุลินทรีย์นี้สกัดมาจากธรรมชาติ จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนใจติดต่อได้ที่:
กันตา  นราทร - Kanta Naratorn

Tech Supply Enterprise Co, Ltd.
89/15  Hathairaj Road, Bangchan, Klongsamwa, Bangkok 10510 Thailand.
Tel : (+66) 897119099 / (+66) 818678914 / fax : (+66) 29188874
www.tech-supply.co.th


จำนวนการดูหน้าเว็บรวม