//

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน นนทบุรี หมวด ก-ฮ

- ซีทีเอ็กซ์ ทาวเวอร์
31 ม.6 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0-2449-7544
- ทวีศักดิ์อุตสาหกรรม
79/5 ม.5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
นางนุชจรี บัวเงิน
188 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 4472277   
หลอมอลูมิเนียมเพื่อทำประตูอัลลอยด์ และมือจับอัลลอยด์
- นางแขนภา ลอยวัฒนกุล
80 ม.6 ซ.เทศบาล 2 (ดวงทอง) ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 5717637     
หลอมหล่ออลูมิเนียมเป็นชิ้นส่วนประตู-หน้าต่าง
- นายพิเชฐ คุณาวิชยานนท์
ม.7 ถ.สาย 345 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
555 ต.บางปะกอก อ.ราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
ทำเครื่องใช้ภายในครัวเรือน เช่น มีด ทับพี
- บริษัท เจ.อาร์.แมนูแฟคเตอริง จำกัด
2/1 ม.2 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
55/397 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ทำรถเข็นสองล้อและนั่งร้านเหล็ก
- บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด
2/1 ม.2 ถ.วัดนครอินทร์ ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-5880273     
126/150 ซ.เรวดี 36 ถ.เรวดี ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0-2951-6636     
ผลิตเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ
- บริษัท ทรัพย์เอก เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
99/9 ม.8 ถ.บางม่วง-บางคูลัด(วัดพระเงิน) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 0 2443 6565 
81 ม.8 ถ.บางม่วง-บางคูลัด (วัดพระเงิน) ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ตัด ขัดลาย พับ รีดเรียบ และขึ้นรูปโลหะแผ่น
- บ้านหล่อพิจิตรพุทธปฏิมา
ม.3 ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
นายสุรพล วชิรานันท์
114/3 ซ.เพชรเกษม 47/1 ถ.เพชรเกาม ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
หล่อหลอมทองเหลือง
- บริษัท ไทยบราส อินดัสทรี จำกัด
ม.10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
43 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน26 ต.บุคคโล อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
หลอมโลหะทองเหลือง ทองแดง เป็นเพลา
- บริษัท นัฐทณัฎฒ์ จำกัด
48/79 ม.2 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 082 9871956     
99/71 ซ.สุขาภิบาล 2 (ซอย 25) ต.ดอกไม้ อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 10250
ผลิตทองแดงแอโนด สำหรับอุตสาหกรรมการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ได้วันละ 1.5 ตัน
- บริษัท ปิติสวัสดิ์ จำกัด
33/3 ม.1 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
99/326 ถ.นนทรี ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
ผลิตท่อเหล็ก ท่อสแตนเลส ฯลฯ
- บริษัท โปรลอก ไทเทเนียม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
48/107-109 ม.2 ซ.ดวงทอง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทร. 0 2920 4044     
ผลิตอุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรม ชุบโลหะและปิโตรเคมี กลึง เจาะ คว้าน กัด ไส เจียร และเชื่อมโลหะทั่วไป
- บริษัท พี.ที เมทัล จำกัด
โฉนดที่ดินเลขที่ 12391 ม.4 ถ.ไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
609/10 ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.ช่องนนทรี อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-2841353-5     
ผลิตท่อเหล็ก ท่อสแตนเลสชนิดมีตะเข็บ ฯลฯ
- บริษัท ฟูตะ คอปเปอร์ จำกัด
59/9 ม.1 ถ.สายไทรน้อย-ลาดบัวหลวง ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
11/9 ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. 0-2921-9389     
หล่อ หลอมและรีดโลหะ ซึ่งมิใช่เหล็ก เช่น ทองแดง ทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ
- บริษัท ลีดเดอร์ เมททอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
99/9 ม.5 ซ.วัดพระเงิน ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-9039508-11
หล่อและหลอมโลหะ เช่น อลูมิเนียม
- บริษัท วิชชาโลหะกิจ จำกัด
53/875 ม.3 ซ.มิตรประชา ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 5838045
รีดเหล็กเพื่อทำหูหิ้วถังน้ำ
- บริษัท สายใยแก้ว ลวดเหล็ก จำกัด
90/4 ม.7 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
65/63 ม.2 ซ.งามวงศ์วาน 19 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
ผลิตลวดแรงดึงสูง
- บริษัท สยามเทเลคอม ซีทีเอ็กซ์ จำกัด
44/46 ถ.ทุ่งมังกร ต.ฉิมพลี อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
โทร. 0-2884-1414     
ผลิต, ประกอบโครงเหล็กเสาอากาศ โทรคมนาคม ทุกประเภท
- บริษัท อินทราแมชชินเนอรี่ จำกัด
59/10 ม.2 ถ.ปทุมธานี-บางเลน ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทร. 0 2921 9536-7
หลอมหล่ออลูมิเนียม, ทำเครื่องปะยาง แม่พิมพ์หล่อดอกยาง
- โรงหล่อพระเรืองสมัย
นางสาวปัญชลีย์ เรืองศิรพัชร์
35 ม.5 ซ.บางคูลัด ถ.ตลิ่งชัน-บางบัวทอง ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทร. 02-5951508
หลอมหล่อพระพุทธรูป
- ศักดิ์ทวีอุตสาหกรรม
29/2 ม.7 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 02-8837050
นางสาวนุชจรี ทวีศักดิ์
188 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
หล่อหลอมอลูมิเนียม เช่น ทำประตูอัลลอยด์ และมือจับอัลลอยด์

แหล่งอ้างอิง: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม