//

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน นครนายก หมวด ก-ฮ

- ช.โลหะกิจ
นายชำนาญ ชมภูนุช
15 ม.6 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 2116927
หลอมหล่อทองเหลืองและอลูมิเนียมแท่ง ได้ปีละ 144 ตัน
- บริษัท สยามโปรดักส์ แคสติ้งโมลด์ จำกัด
67/1 ม.5 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 037-321459
842/36 ต.บางโคล่ อ.บางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120
หล่อหลอมแบบพิมพ์อลูมิเนียม หล่อหลอมทองเหลือง
- นายกัมปนาท ธีรสิทธุ์โสภณ
29/2 ม.12 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 01-9250098     
หลอมหล่อทองเหลือง
- นางสาวนุจรี ปรีเจริญ
68 ม.12 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
นางสุภิญญา สุขห้อย
หลอมหล่อทองเหลือง
- นายประเสริฐ แซ่อึ้ง
39/1 ม.12 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
หลอมหล่อทองเหลือง
- นายบุญเรือน ศรีส้มป่อย
40/1 ม.8 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
หล่อทองเหลือง
- นายพิสัน วิจิตรไท
41 ม.8 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 312726
หล่อทองเหลือง
- นายยนต์ เงินคำ
113/3 ม.6 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
หลอมหล่ออลูมิเนียม
- นางสมทรง ตรีรัตนพงศ์
29/1 ม.12 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 9335363
หลอมหล่อทองเหลือง
- นางเสาวรีย์ สร้อยสาลี
32 ม.12 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โทร. 01-920-6007
หลอมหล่อทองเหลือง
- นายสำราญ นิลวิไลพันธ์
37 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
หลอมหล่อทองเหลือง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม