//

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน กาญจนบุรี หมวด ก-ฮ

- นาย เชษฐพงษ์ นาคะตระกูลพันธ์
290 ม.1 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
206 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
หล่อหลอมทองแดง หล่อหลอมทองเหลือง
- นางสาวทวี ทองบุญเมือง
236 ม.3 ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
หลอมทองเหลือง
- นายธีระ เส็งมา
215/6 ม.4 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000
หลอมอลูมิเนียม
- บริษัท โกมลมณี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
93/6 ม.3 ต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
113 ซ.สายลม ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400
หลอมหล่อโลหะ อลูมิเนียม และทองแดง
- บริษัท เขาเพชร จำกัด
122 ม.6 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 10170
2/1 ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.ตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170
หลอมทองแดง ทองเหลือง ขนาด 4.8 ตัน/วัน
- บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
339 ม.14 ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170
ถลุงและหลอมแร่ควอตซ์เพื่อผลิตซิลิคอนเมททอล
- บริษัท ทีซีซี หนองนกแก้ว จำกัด
ม.6 ต.หนองนกแก้ว อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210
99 ม.8 ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210
หลอมหล่อโลหะจำพวกทองแดง ทองเหลือง
- บริษัท ปัญญารักษา จำกัด
199/1-3 ม.1 ถ.แสงชูโต ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71190
โทร. 034-513086-7
ถลุงโลหะตะกั่วจากสินแร่ นำผงตะกั่วและแผ่นธาตุแบตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ใช้งานและเป็นของเสียจากโรงงานแบตเตอรี่มาผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
- โรงหล่ออลูมิเนียมพรเจริญทรัพย์
ม.4 ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 
นายธีระ เส็งมา
215/6 ต.วังเย็น อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
หลอมหล่ออลูมิเนียมจากขี้เตาหลอมอลูมิเนียม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม