//

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน อ่างทอง หมวด ก-ฮ

- นายชาติชาย ศรีอักเศษ83/2 ม.3 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
หลอมอลูมิเนียม
- นางสาวมณี ชื่นเอี่ยม
10/1 ม.1 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
หลอมอลูมิเนียม
- นายมนตรี คงปรีชา
47/1 ม.1 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทร. 089-1403169     
หลอม-หล่อ อลูมิเนียม
- นางสาวรัชตศร ศรีศุภนัน
99/1 ม.11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
หลอมหล่ออลูมิเนียม
- โรงหล่อ ชูอินทร์
ม.11 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
นายประยงค์ ชูอินทร์
43 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
หลอมหล่ออลูมิเนียม

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม