//

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เทคโนโลยีของน้ำมันหล่อลื่นกับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับรถยนต์ยุคใหม่

19 มิถุนายน 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมกับเครือข่ายด้านยานยนต์ จะจัดงานสัมมนาเครือข่ายยานยนต์ ครั้งที่ 9

วัตถุประสงค์:
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่น, มาตรฐานสากลของน้ำมันหล่อลื่น, การเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมและคุ้มค่า
- การนำข้อมูลต่างๆไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ ซึ่งจะมีเนื้อหาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ คณาจารย์ นักศึกษา ผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ตลอดจนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

ฟรีสัมมนา สำรองที่นั่งภายในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2558
โทร. 0-2832-0970


สนใจข้อมูลเพิ่มเติม:
ThaiFranchiseCenter : http://www.thaifranchisecenter.com/seminar/show.php?etID=6359

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม