//

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

Bangkok International Book Fair 2015

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13
26 มีนาคม 2558  เวลา 19.00 - 21.00 น.
27 มีนาคม - 6 เมษายน 2558  เวลา 10.00 - 21.00 น.
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


พื้นที่จัดบูธ :
- โซนแพลนนารีฮอลล์ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป และหนังสือต่างประเทศ
- โซนซี 1 จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
- โซนซี 2 จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป หนังสือเก่า หนังสือแบบเรียน หนังสือเด็ก และสื่อการศึกษา
- โซนพลาซ่า จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
- โซนเอเทรียม เวทีการแสดง และจัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
- โซนเมนฟอร์เย่ จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป และนิทรรศการต่างๆ
- โซนดี จัดจำหน่ายหนังสือทั่วไป
- โซนบอลรูม จัดจำหน่ายหนังสือ Comic และวัยรุ่น

วัตถุประสงค์ :
- เป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่เด็ก เยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพ เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านแก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล
- เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นหนังสือจากนานาชาติ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือของต่างประเทศ
- เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้เห็นหนังสือไทย และสร้างโอกาสให้นักเขียนและสำนักพิมพ์ของไทยได้ขายลิขสิทธิ์สู่ต่างประเทศ
- ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ตลอดจนเรียนรู้และปฎิบัติตาม กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง

ผู้เข้าร่วมงาน : สำนักพิมพ์กว่า 420 แห่ง จำนวน 950 บูธ

ผู้เข้าชมงาน : ประมาณ 1.5 ล้านคน 

คลิ๊กที่นี่ดูรายละเอียด : ตารางกิจกรรมบนเวทีเอเทรียม

ผู้จัดงาน : สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
83/159 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2954-9560-4 ต่อ 101 โทรสาร. 0-2954-9565-6
Website : www.pubat.or.th, www.facebook.com/bookthai
E-Mail :bookfair1@pubat.or.th

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม