//

วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2558

ธุรกิจเด่นปี 2558

ผลการวิจัยของม.หอการค้าไทย
1. ธุรกิจทางการแพทย์ และความงาม 93.7
2. ธุรกิจเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว 93.1
3. ธุรกิจเทคโนโลยีสื่อสาร 92.9
4. ธุรกิจการศึกษา 92.6, ธุรกิจการท่องเที่ยว 92.6
5. ธุรกิจประกันชีวิต 91.6
6. ธุรกิจเครื่องดื่ม 90.2
7. ธุรกิจจำหน่ายและผลิตถุงมือยาง ถุงมือตรวจ 89.9, ธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 89.9
8. ธุรกิจจำหน่ายและผลิตสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ 89.1
9. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 88.6, ร้านกาแฟ 88.6
10. ประมงน้ำจืด 88.1, ธุรกิจจำหน่ายบิ๊กไบค์ 88.1

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม