//

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัทใดที่มีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ แต่ไม่มีแหล่งเงินทุน ท่านสามารถนำบิลการค้าของท่านมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อใช้ในธุรกิจได้
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะให้บริการท่าน บริษัทเราจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

สามารถหาข้อมูลได้ในเว็ปไซด์ www.airafactoring.co.th
หรือ ติดต่อโดยตรง มิ่งขวัญ ศรีทอง (มิ้ง) เจ้าหน้าที่การตลาด โทร 084-6429559

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม