//

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ชลบุรี หมวด ก-ฮ

- กังสดาลค้าไม้
ไส-ซอยไม้แปรรูป
112 หมู่ที่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 213578-9
- โกลด์เดนวู้ด
ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างไม้ ไม้คิ้ว ไม้บัว เครื่องใช้ในครัวเรือนและไม้วางของ
23/2 หมู่ที่ 9 ซ.วัดหนองเกตุใหญ่ ถ.สุขุมวิท ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- เจริญกิจบางพระ
ไสไม้ และทำวงกบประตู-หน้าต่าง
161 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 341058
- ช. โชคชัยการช่าง
ทำวงกบประตู-หน้าต่างและเครื่องเรือนจากไม้
23/5-6 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 423540
- ช.วัฒนา แพลเล็ทแอนด์แพ็คกิ้ง
ทำลังไม้ และที่รองรับสิ่งของ(แพลเล็ท)
36/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุขประยูร ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 741114
- ชัยชนะพัฒน์
ผลิตไม้ไอศครีม
92/15 หมู่ที่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- ชัยยงค้าไม้
ไสไม้และซอยไม้
5/5 หมู่ที่ 6 ถ.ชลบุรี - บ้านบึง ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 283206
- ชัยรุ่งเรืองค้าไม้
ไสซอยไม้แปรรูป
97 หมู่ที่ 4 ถ.สายหนองมะนาว ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-221656
- ชิ้นเส็ง
ทำวงกบประตู - หน้าต่าง ได้เดือนละ 40 ชุด
170/38 ง-จ ถ.เจตน์จำนงค์ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- โชคดีค้าไม้
ทำวงกบประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว-บัว และเครืาองใช้ในครัวเรือนจากไม้
5/2 หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-421902
- ซี เอ เอส
ทำภาชนะรองรับสินค้า
71 หมู่ที่ 6 ต.หน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- ซีบราแพคกิ้งวู๊ด
ผลิตแผ่นรองสินค้าจากไม้ยางพารา
185/51 หมู่ที่ 8 ถ.หัวกุญแจ-หนองชาก ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- ดีศรีการค้า-ช่างหนุ่มการช่าง
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง กลึงไม้ เครื่องเรือนเครื่องใช้ในครัวเรือนชั้นวางสินค้า
87/1 หมู่ที่ 7 ถ.สุขประยูร ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- ไทยณัฐพาราวู๊ดและบรรจุภัณฑ์
ทำสิ่งรองรับสิ่งของ
45 หมู่ที่ 3 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 451879
- ไทยณัฐพาราวู๊ดและบรรจุภัณฑ์
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น 13 ชนิด อัดน้ำยาและอบไม้ ทำเครื่องเรือน เครื่องใช้ ชั้นรองรับสินค้าและลังไม้
45 หมู่ที่ 3 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 451879
- ธนากรณ์
ทำวงกบประตู-หน้าต่างและเครื่องเรือน
166/25 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 351267
- นครค้าไม้
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง
65/2 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- บดินทร์การช่าง
ทำลูกกรงบันได ด้ามเครื่องมือและเครื่องใช้จากไม้
36/1 หมู่ที่ 2 ต.นามะตูม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด
ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย
หมู่ที่ 6 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท โกลบัล วู้ดชิพ จำกัด
ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย
หมู่ที่ 2 ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- บริษัท กฤษฎา แพคกิ้งแอนด์เซอร์วิส จำกัด
ทำชั้นรองสินค้าและโครงเก้าอี้จากไม้
103/2 หมู่ที่ 1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- บริษัท กวงเซียมล้ง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ทำวงกบประตู หน้าต่าง
54/8 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-321546
- บริษัท เค.ที.คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ทำลัง ภาชนะรองรับสินค้าและเครื่องเรือนจากไม้
107 หมู่ที่ 1 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- บริษัท เควี พาราวู้ด จำกัด
ทำเครื่องใช้เครื่องเรือนจากไม้
39 หมู่ที่ 9 ซ.หมอนนาง 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท ชลบุรี ศาลาคู่ จำกัด
ผลิตแท่งขี้เลื่อยอัดแข็งและถ่านอัดแท่ง
31 หมู่ที่ 10 ถ.บายพาส ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-786928
- บริษัท ชลบุรี ไฮท์ พาเลท จำกัด
ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่าง แผ่นรองสินค้า ลังไม้ เครื่องใช้ในบ้านเรือนจากไม้
32/6-8 หมู่ที่ 2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- บริษัท ชลบุรียิ่งเจริญ จำกัด
ทำวงกบประตู หน้าต่าง
117 หมู่ที่ 8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บริษัท ชโลธร อินเตอร์เนชั่นแนล (2002) จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา อบไม้ และพ่นสีเคลือบไม้
113 หมู่ที่ 2 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-449987
- บริษัท ช่อลัดดา แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
ทำเพลเลทไม้, ลังไม้
86/4 หมู่ที่ 8 ต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
- บริษัท ชูไก แพคเกจจิ้ง จำกัด
ทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้
99/9 หมู่ที่ 5 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-101918-9
- บริษัท ดับบลิว.ซี. อินดัสทรี จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบเครื่องครัวจากไม้ยางพาราฯ
12/2 หมู่ที่ 5 ซ.ไทพิพัฒน์ ถ.สุขุมวิท ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-393032
- บริษัท เด็คส์เตอร์ อินดัสทรี จำกัด
ไส-ซอยไม้
199 หมู่ที่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท ทองคำบรรจง จำกัด
ทำแผ่นรองสินค้าจากไม้ (พาเลท) ลังไม้
103/5 หมู่ที่ 1 ซ.เทศบาล 15 ถ.เกาะโพธิ์-เกาะจันทร์ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-209475
- บริษัท ไทย ที.เจ. พาราวูด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย ทำลังไม้ ทำเครื่องเรือนจากไม้
21 หมู่ที่ 7 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
- บริษัท ไทย โยอิ จำกัด
ทำสิ่งรองรับสิ่งของ (แพลเลต)
84 หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 223291-2
- บริษัท ไทย-นิปปอน วู้ดเดนท์ แอนด์ แพคกิ้ง จำกัด
ทำแผ่นรองสินค้า (แพลเลต) จากไม้แปรรูป เช่น ไม้ยางพารา ไม้สน,ไม้ฉำฉา ฯลฯ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพาราแปรรูป
2 หมู่ที่ 11 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-786989-93
- บริษัท ไทยวนาสินรับเบอร์วูด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา อบไม้ และทำไม้วีเนียร์
21/1 หมู่ที่ 7 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-451066
- บริษัท ธนาคม พาราวู้ด จำกัด
แปรรูปไม้และผลิตวงกบประตูหน้าต่าง อบไม้
345/2 หมู่ที่ 2 ถ.สาย 344 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท ธนทรัพย์ค้าไม้ จำกัด
ทำวงกบ ประตู หน้าต่างไม้
52 หมู่ที่ 4 ถ.บายพาส ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท บริบูรณ์รุ่งโรจน์ จำกัด
ไส-ซอยไม้แปรรูป
30/2 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-311938
- บริษัท บลูซัลเวีย จำกัด
ทำวงกบ ขอบประตู ขอบหน้าต่าง บานประตู บานหน้าต่างหรือส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ ของอาคารและทำเครื่องเรือนจากไม้
261/19 หมู่ที่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บริษัท บี.เค.ซี.โปรดักส์ จำกัด
ผลิตถัณฑ์จากไม้เช่น วงกบบานประตู หน้าต่าง ไม้ประสานเซาะร่องลิ้นรอบตัว
38/15 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท บี.โอ.อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตแปรงไม้
402 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด
ทำลังไม้และสิ่งรองรับสิ่งของจากไม้
24 ถ.บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-391311 
- บริษัท บูรณาพา กรุ๊ป จำกัด
ทำลังไม้และสิ่งรองรับสิ่งของ
59/1 ถ.บางแสนสาย 4 ใต้ ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-391311
- บริษัท ปาร์ติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำกัด
ผลิตแผ่นปาร์ติเกิ้ล
22/2 หมู่ที่ 1 ถ.หนองซาก-เนินโมก ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-297322-30
- บริษัท พงษ์ประดิษฐ์ก่อสร้าง จำกัด
ทำวงกบประตู หน้าต่างไม้
23/6 หมู่ที่ 1 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 213780
- บริษัท พนาเทค จำกัด
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยาและอบไม้
หมู่ที่ 6 ถ.ศรีทวีป ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท พรเทพอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
ทำแพลเลตจากไม้ ลังไม้ และกล่องไม้ โดยใช้ไม้ยางพาราแปรรูป ไม้มะม่วงบ้านแปรรูป ไม้ทุเรียนแปรรูปและไม้แปรรูปจากต่างประเทศ
67/2 หมู่ที่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-372229-30
- บริษัท พาราแพ็คกิ้ง จำกัด
ผลิตและจำหน่าย พาเลทไม้ ลังไม้ ล้อสายไฟ
300 หมู่ที่ 2 ถ.บางนา-ตราด กม.55 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท พาราเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
ทำลังไม้
56/4 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท พาราวู้ดส์ เซอร์วิส จำกัด
ทำลังไม้ พาเลทไม้
104/54 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท พิณ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ทำเครื่องใช้และเครื่องเรือนจากไม้
55 เขตประกอบการสวนหนองบอน หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท-พานทอง ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- บริษัท พี.เจ.ชลบุรีพาราวู้ด จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา และไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อัดน้ำยาอบไม้ ทำเครื่องเรือน จากไม้
928/1 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท เพอร์แฟคท์ แพคคากิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ทำลังไม้และแผ่นรองรับสินค้า
28/1 หมู่ที่ 1 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท แพคแอนด์แพล จำกัด
วัสดุใช้รองสินค้า (แพลเล็ต) ทำจากไม้ ผลิตวัตสดุใช้รองสินค้า (แพลเล็ต) ทำจากเหล็ก
789/8 หมู่ที่ 1 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด
แผ่นไม้รองสินค้าและลังไม้บรรจุสินค้า
789/7 ถ.สายหนองค้อ-แหลมฉบัง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท แพนด้าไทย อินดัสทรีส์ จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ เช่น หน้าโต๊ะ, บานตู้
196 หมู่ที่ 1 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท เยียร์หลงซิน (ประเทศไทย) จำกัด
ทำภาชนะบรรจุ,เครื่องมือเครื่องใช้จากไม้ และทำกรอบรูปจากไม้
168 หมู่ที่ 4 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท รวมสินไทยวิสาหกิจ จำกัด
เลื่อยไม้
269 หมู่ที่ 4 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท ลีโอวูด อินเตอร์เทรด จำกัด
ทำส่วนประกอบที่ด้วยไม้ของอาคาร เช่น ไม้ปูพื้น ประตู หน้าต่าง
99 หมู่ที่ 5 ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- บริษัท ไลเน็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
700/421 หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ผลิตแผ่นใยไม้อัด (ไฟเบอร์บอร์ด) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง
22/1 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านบึง-เนินโมก ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 443204
- บริษัท ศรีราชา ที.เค.พี.กรุ๊ป จำกัด
ผลิตไม้ซอยขนาดเล็ก ต่อลัง ต่อกล่องและไม้พาเลตจากเศษไม้เก่าและไม้ที่แปรรูปแล้ว
248/100 หมู่ที่ 2 ถ.ศรีราชา-ซากค้อ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 01-935-9104
- บริษัท สยามเคียววะ เซซาคูโซ จำกัด
ทำลังไม้ กล่องไม้ เฟอร์นิเจอร์และฐานรองรับสินค้า
727/7 หมู่ที่ 1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้โตเร์ว
121/47 หมู่ที่ 3 ถ.ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
- บริษัท สหพงษ์เจริญ จำกัด
แปรรูปไม้ยางพารา
251/1 หมู่ที่ 4 ถ.บ้านบึง-พนัสนิตม ต.หนองชาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท สามเจริญพาเลต จำกัด
ผลิตพาเลทไม้ , ลังไม้
64,66 หมู่ที่ 5 ต.บ้านเซิด อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-464071
- บริษัท แสงศิริ กรุ๊ป จำกัด
ทำแผ่นรองรับสินค้า ลังไม้ และทำวงกบประตู หน้าต่าง จากไม้ ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านจากไม้
166/9 หมู่ที่ 8 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-345544
- บริษัท หยังเม่าไทยอินดัสเตรียล จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์ไม้วีเนียร์
198/2 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-พานทอง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 
- บริษัท แหลมฉบังอินดัสตรี จำกัด
กรอบรูปเพื่อการส่งออก ผลิตเครื่องประดับและอัญมณีและโครงการต่อเนื่องแบบครบวงจร (เช่น การทำกล่องกระดาษ กล่องเครื่องประดับ โรงพิมพ์ สินค้าหัตถกรรม)
91/9 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท แหลมฉบังอิมเม็กซ์ จำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์ไม้ พาเลทไม้ ลังไม้
31/18-19 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-494570-1
- บริษัท อาคเนย์วนกิจชลบุรี จำกัด
เลื่อยไม้ (เครื่องจักรใช้สำหรับเลื่อยไม้ 285.5 แรงม้า เครื่องทุ่นแรง 89 แรงม้า)
21 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 429297
- บริษัท เอเซียไม้ขีดไฟ จำกัด
ผลิตกล่อง - ก้านไม้ขีดไฟ
216 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท เอเซียไม้ขีดไฟ จำกัด
ทำก้าน กล่องไม้ขีดไฟและไม้จิ้มฟัน
729/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 311036
- บริษัท เอ็น.เอส.อาร์.เอ็นเตอร์ไพร์ส (2008) จำกัด
ทำแผ่นรองรับสินค้าและทำลังไม้
118/5 หมู่ที่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท เอส.อาร์.ซี. วู้ดชิพ จำกัด
ผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัส
88 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บ่อทองค้าไม้
ทำวงกบประตูหน้าต่างจากไม้
303 หมู่ที่ 1 ถ.บ่อทอง-หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
- บ้านอำเภอเทรดดิ้ง
ทำวงกบประตูหน้าต่างไม้
31 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 419342
- บุญชัยประดิษฐ์
ทำวงกบประตูหน้าต่าง ฯลฯ
28 หมู่ที่ 10 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เบญจพรรณพานิช
ทำวงกบ-ประตูหน้าต่างจากไม้
110/6-7 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 376292
- เบอร์ด้า
ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้
579/9 หมู่ที่ 5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 429203
- พงษ์ประดิษฐ์
ทำวงกบประตู-หน้าต่างไม้
848/57 ถ. สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- พรสิริค้าไม้
ทำวงกบประตูหน้าต่างจากไม้
44/1 หมู่ที่ 1 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- โพธิ์ไพบูลย์ค้าไม้
ไส ซอย และทำวงกบประตูหน้าต่างไม้
2/1 หมู่ที่ 9 ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-779875
- ไม้สนอบ
ทำลังไม้และสิ่งรองรับสิ่งของ เช่น พาเลตไม้
31/5 ถ.บางแสนสายสี่ (เหนือ) ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ร้านกัณฑ์จิรา
ทำพาเลทไม้
10/5 หมู่ที่ 6 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 01-3349326
- ร้าน ป.ธีรกรณ์ค้าไม้ สาขา 1
ทำวงกบ บานประตู บานหน้าต่างจากไม้
59/73 หมู่ที่ 4 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ร้าน ป.ธีรกรณ์ค้าไม้
ไส ซอยไม้แปรรูป
50/27 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 036/796365-6
- ร้านสมบูรณ์ประดิษฐ์
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง
104/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- รุ่งไพบูลย์
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้
169/16 หมู่ที่ 7 ซ.ร่วมมิตร ถ.สุขุมวิท ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-437848
- รุ่งอรุณการช่าง
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้บัว เครื่องเรือนและเครื่องใช้ในบ้านเรือน
90/27 หมู่ที่ 1 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงงาน ช.จิตธนา
ทำลังและเครื่องเรือนจากไม้ฉำฉา และไม้ยางพารา
1/2 หมู่ที่ 11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- โรงงานเจริญศิลป์พาเลทไม้
ทำพาเลทไม้
16/17 หมู่ที่ 6 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-759052
- โรงงานไม้ทอง
ทำวงกบบานประตู-หน้าต่าง และส่วนประกอบที่ทำด้วยไม้ของอาคาร
36/20 หมู่ที่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- โรงเลื่อยจักรบางละมุงพานิช
เลื่อยไม้
262 หมู่ที่ 10 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- โรงไสไม้สหชัย
ไสไม้
267 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-4661112
- โรงไสไม้สิริพานิช
ไสไม้
84 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ฤทัยวงกบ
ทำวงกบ ประตู หน้าต่างไม้
1/5 หมู่ที่ 1 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- วัจนวรรณแพ๊คกิ้ง
ทำแผ่นรองสินค้าจากไม้,ทำลังจากไม้
474/17 หมู่ที่ 5 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- วัฒนากิจพารา
แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด อบ อัดน้ำยาไม้ ทำพาเลทไม้
หมู่ที่ 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- วัฒนากิจพารา
แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่วย ทำเครื่องใช้-เครื่องเรือนจากไม้
24/2 หมู่ที่ 1 ซ.สุขประยูร ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- วิเชียรค้าไม้
แปรรูปไม้ยางพารา โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปไม้ 100 แรงม้า และเครื่องจักรอุปกรณ์ 5 แรงม้า
410/6 หมู่ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล 3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 443367
- วุฒิชัย
ไสไม้
256 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- ศรีไทยการช่าง
ทำวงกบประตู หน้าต่าง
48/5 หมู่ที่ 1 ถ.ชัยพรวิถี ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 249458
- ศรีราชาแพคกิ้งวู้ด
ต่อลังไม้เก่าและประกอบกล่องกระดาษ
356/10 หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ศรีวิวัฒน์การช่าง
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง และเครื่องเรือน
43/3 หมู่ที่ 7 ถ.สุขประยูร ต.วัดโบสถ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 473410
- ศิริเจริญค้าไม้
ทำวงกบประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือนจากไม้
9/20 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- สมเดชค้าไม้
ไสและซอยไม้
66/3 หมู่ที่ 12 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- สมทบการช่าง
ทำวงกบ บานประตู-หน้าต่างไม้
518/1 หมู่ที่ 6 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
- สหชัย
ทำวงกบ ประตู หน้าต่างไม้
267 ถ.ศรีจารุสัมพันธ์ ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- เสรีการช่าง
ทำวงกบ บานประตู หน้าต่าง จากไม้แปรรูป
8 หมู่ที่ 5 ถ.หนองเสม็ด-อมพนม ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 01-9116662
- แสงสว่างการช่าง
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง
50/31 หมู่ที่ 5 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนแฮนดี้วู้ด
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา เช่น ฝาจุกขวดและภาชนะต่าง ๆ
76/1 หมู่ที่ 7 ถ.พนัสนิคม-ฉะเชิงเทรา ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-294158
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จงเทพ แอนด์ บิวดิ้ง
ทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ ทำลังไม้ และอบไม้
81/10 หมู่ที่ 2 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรมิตร พาราวู๊ด
ทำเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ยางพารา
163/7 หมู่ที่ 3 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรินทร์ เซอร์วิส
ทำลังไม้ พาเลทไม้
205/21 หมู่ที่ 8 ซ.8 ถ.สุขาภิบาล ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิยม รีไซเคิล
ทำพาเลทไม้,ทำลังไม้ ฯลฯ
130/3 หมู่ที่ 2 ถ.เนินกระบก-ห้วยสะพาน ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายพาสค้าไม้
ไสไม้
80 หมู่ที่ 10 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บายพาสค้าไม้
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง
80 หมู่ที่ 10 ถ.บายพาส ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 213838
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี ที แพ็คกิ้ง
ผลิตไม้พาเลทจากไม้
54/1 หมู่ที่ 10 ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พันตัน เทรดดิ้ง
ทำแผ่นรองรับสินค้า (พาเลท)
66 หมู่ที่ 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พานทอง
ไสไม้
245/1-4 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองชลค้าไม้
ทำวงกบประตู หน้าต่างไม้
51/1 หมู่ที่ 12 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-214149
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองชลค้าไม้
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง เครื่องเรือนเครื่องใช้ในบ้านเรือน ไส ซอย เซาะร่องรางลิ้น
131 หมู่ที่ 1 ถ.สุขประยูร ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ทองค้าวัสดุก่อสร้าง
ทำวงกบประตู-หน้าต่างจากไม้
44/10 หมู่ที่ 3 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนรัตนประดิษฐ์ค้าไม้ศรีราชา
ทำวงกบประตู-หน้าต่าง บานประตู หน้าต่างไม้
125/6 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิกรค้าไม้
ไส-ซอยไม้แปรรูป
44/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนประดิษฐ์ค้าไม้ศรีราชา
ไสไม้และซอยไม้
หมู่ที่ 2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศทวีเจริญชัย
ทำแผ่นรองรับสินค้าจากไม้ วงล้อสายไฟ ไม้ปิดล้อและทำลังไม้
41/1 หมู่ที่ 1 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณแสงพานิช
ไสไม้และซอยไม้
218/1 หมู่ที่ 10 ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.เอส.เค. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย
ทำพาเลทไม้
หมู่ที่ 1 ถ.สุขประยูร ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลชัยทรานสแพ็ค
ทำผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป เช่น ลังไม้, แผ่นรองสินค้า
122 หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัมพันธ์ ซัพพลาย
ทำพื้นไม้สำหรับรองสินค้า
หมู่ที่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดวานซ์ พาเลท
ลังไม้,พาเลทไม้
หมู่ที่ 3 ต.หนองซ้ำซาก อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 089-8099055
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮเนสวู้ด แอนด์ โปรดักส์
ผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนจากไม้ยางพารา
104 หมู่ที่ 1 ซ.ค่ายมวย ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-249427
- แหลมทองค้าวัสดุก่อสร้าง
ไสไม้ ซอยไม้ ทำวงกบประตูหน้าต่าง
166/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- อานุภาพการช่าง
ทำวงกบประตูหน้าต่างจากไม้
130/1 หมู่ที่ 7 ถ.ไปชากแง้ว ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- เอส เจ ค้าวัสดุ
ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง บานหน้าต่าง บานประตู
217/4 หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- เอส พี เค แพ็คกิ้ง
ทำลัง กล่อง และไม้รองรับสินค้า
389/26 หมู่ที่ 10 ถ.ศรีราชา-มาบปู ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม