//

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ ชลบุรี หมวด ก-ฮ

- กมลศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
108/15 ถ.อัคนิวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 282164
- ชายทะเลการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
170/95 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท เค เบล จำกัด
พิมพ์ฟิล์มและกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ 600 ตัน
38/11นิคมฯแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท โคมาร์ค (ไทยแลนด์) จำกัด
พิมพ์ฉลากติดบรรจุภัณฑ์
700/451 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ซุปเปอร์ฟาสท์ เพรส แอนด์ ดายส์ จำกัด
ทำแบบแม่พิมพ์
43/4 หมู่ที่ 4 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท โซลา เจมส์ พรินทิง จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์และงานซิลสกรีนทุกชนิด
94/2 หมู่ที่ 3 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- บริษัท ที เอส เจ พริ้น เทค จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด
196/6 หมู่ที่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ไทยชิฮอนเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ พิมพ์ลวดลายบนกระดาษ
168 หมู่ที่ 3 ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
- บริษัท ไทยโมลด์เมคเกอร์ จำกัด
ทำแม่พิมพ์โลหะ
85 หมู่ที่ 10 ถ.สายบายพาส ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท โน ฮาว ซิลเต็ม จำกัด
ทำแบบและซ่อมแม่พิมพ์ปั้มโลหะ
8/1 หมู่ที่ 10 ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-781985-6
- บริษัท พรีเมียร์ แนูแฟคเชอริ่ง แอนด์ ทูลลิ่ง จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
15/7 หมู่ที่ 10 ซ.มาลัยทอง ถ.มาลัยไมตรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท พรีเมียร์ โมลด์ส เทคโนโลยี จำกัด
ผลิตแบบแม่พิมพ์รองเท้า
81/5 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท พัทยา เปเปอร์มิลล์ จำกัด
ทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับเครื่องอัดกระดาษ เครื่องย่อยพลาสติก อัดกระดาษ และอัดโลหะ
84/7 หมู่ที่ 1 ถ.สาย 36 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- บริษัท พีพี เอ.เจ.(1999) จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์และปั๊มชิ้นงานโลหะสำหรับรถยนต์
95/5 หมู่ที่ 4 ซ.วัดสันติคาม ถ.สายสามสิบหก ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-240820
- บริษัท แพคซ่าร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิต พิมพ์ และย้อมพลาสติก ผลิตภัณฑ์กระดาษ สิ่งทอ และอื่น ๆ เพื่อใช้สวมเท้า (ฟุทแวร์)
700/538 หมู่ที่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ฟอร์มิ่ง โปร จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ และชิ้นส่วนประกอบแม่พิมพ์
โฉนดเลขที่ 123614 หมู่ที่ 3 ซ.สังกะสี ถ.สุขประยูร ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ฟูจิ เทคนิคอล อินดัสเตรียล จำกัด
ผลิตและซ่อมแม่พิมพ์โลหะ
146/1 หมู่ที่ 4 ซ.ห้วยกะปิ 16 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 027-508964
- บริษัท ไฟน์ พรินท์เทค จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น สมุดคู่มือการใช้งาน
109/5 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- บริษัท เมวา โมลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
700/27 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู่ที่ 6 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 57 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-743507
- บริษัท รพีกรุ๊ป อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
99/9 หมู่ที่ 5 ถ.อ่างศิลา-สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท ลีด เจ็ท อินดัสตรีส์ (ไทย) จำกัด
ทำแม่พิมพ์
56 หมู่ที่ 2 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- บริษัท สกาเนม กรุงเทพ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายฉลาก ป้ายกระดาษกาว และสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
700/247 หมู่ที่ 1 ซ.นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี
- บริษัท สยามดาย แอนด์ พาร์ท จำกัด
ทำแม่พิมพ์โลหะ
69 หมู่ที่ 2 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท เหลียนเหอ จำกัด
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
202-203 หมู่ที่ 1 ถ.บายพาส-อ้อมเมือง ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 09-7489564
- บริษัท ไห่หยาง จำกัด
รับจ้างพิมพ์ซิลด์สกรีนและสกรีนแป้นพิมพ์
52/20 หมู่ที่ 1 ถ.ชลบุรี-บ้านบึง ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท อลัน เอ็นเตอร์ไพรส จำกัด
พิมพ์สติกเกอร์และบรรจุหีบห่อ เครื่องครัวโลหะ สแตนเลส
หมู่ที่ 5 ซ.ไทพิพัฒน์ ต.เหมือง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท อันดามัน ปริ๊นท์ ฟอร์ม จำกัด
ทำโรงพิมพ์
57/19 หมู่ที่ 2 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท อาร์.ซี.ที.เทค จำกัด
ทำแม่พิมพ์โลหะ
14/4 หมู่ที่ 3 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
- บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด
พิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด และทำแบบแม่พิมพ์
โฉนดเลขที่ 45880 หมู่ที่ 2 ต.คลองตำหรุ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
- บริษัท แอลแคนแพ็คเก็จจิ้ง ตรองไทยแพ็ค จำกัด
พิมพ์ฟิล์มและกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์
38/16 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
- มงคลชัยการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
298/77 หมู่ที่ 5 ถ.สุขาภิบาล ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
- โรงพิมพ์แสนยากรการพิมพ์
พิมพ์หนังสือทั่วไป
737/3 ถ.โพธิ์ทอง ต.มะขามหย่ง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 282928
- ศรีราชาการพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
180 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 311280
- ศรีศิลป์การพิมพ์
พิมพ์หนังสือทั่วไป
316/16 ง-จ ซ.ศรีมงคล ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 282184
- แสนศิลป์การพิมพ์
พิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
168/20 ถ.อัคนิวาต ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 284641
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี.เอส.สยามอินเตอร์เทค
ผลิตแม่พิมพ์
216/12 หมู่ที่ 6 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม