//

วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์พลาสติก ระยอง หมวด ก-ฮ

- แกลงพลาสติก
ผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก เช่น ขวดน้ำ ฯลฯ
38/4 ถ.สุนทรภู่ ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 671242
- นายธนชัย เอี่ยมวรนิรันดร์
เป่าถุงพลาสติก
95/5 หมู่ที่ 4 ถ.บ้านดอน-ตาขัน ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- นายวันชัย เต็มรังษี
ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
457 หมู่ที่ 7 ซ.12 ถ.สาย15 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 0868817678
- บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติก
77/1 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท โกซิ่ว รีไซเคิล จำกัด
บด ย่อย และทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า
39/15 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-681038
- บริษัท เค เอ รียูส แอนด์รีไซคลิง จำกัด
บดย่อยและผลิตเม็ดพลาสติก
174/18 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
แผ่นฟิล์มพลาสติกแข็ง
64/48 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก
9 ถ.ผังเมืองเฉพาะ 3-1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท คินคิโยฮิน (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก
7/236 หมู่ที่ 6 ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท โคซาน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก และผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า
94 หมู่ที่ 6 ซ.5 ถ.ชากอ้อย ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 692121-4
- บริษัท จิโอพลาสท์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก MEBRA-DRAIN
292/1 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 623504
- บริษัท จี เอช พี อินดัสเตรียล จำกัด
หลอดพลาสติก ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
188 หมู่ที่ 1 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท จี เอส อี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
ผลิตแผ่นพลาสติกโพลิเอทธิลีนสำหรับปูพื้นบ่อน้ำได้ปีละ 11,000 ตัน
111/5 หมู่ที่ 2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-897142
- บริษัท จุมมาร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตถุงพลาสติก
109/21 หมู่ที่ 4 ถ. ทางหลวงสาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท เจริญสุข พลาสติก จำกัด
ทำพลาสติกเกรดบี
88 หมู่ที่ 2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท ชางฮวด พลาสติก อินดัสตรี่ (ระยอง) จำกัด
ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และยานยนต์
64/63 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ชิน ซัง เดลต้า เทค (ปทท) จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก ได้แก่ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า
73/1 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-954070-1
- บริษัท ซังจี พรีซีชั่น จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดจากพลาสติก
16 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท ซังจี พรีซีชั่น จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด จากพลาสติก
614 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-968611
- บริษัท ซากุระ เทค (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป
64/146 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-959016-8
- บริษัท ซาบิก อินโนเวทีฟ พลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
COMPOUNDED PLASTICS
64/22 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ซี.เค. พลาสเทค จำกัด
บด ย่อย ทำเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกเก่า
122/15 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท ซีดับบลิวซี อินเตอร์เทรด จำกัด
การทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นผง แผ่น หรือชิ้น
377 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-038039-41
- บริษัท ซี.เอ.ปิโตรเคมี จำกัด
ผลิตท่อพีวีซีและอุปกรณ์ท่อพีวีซี
111/4 หมู่ที่ 2 ถ.ถนนทางหลวงสาย 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038897103-8
- บริษัท ซีทีพี พลาสติก จำกัด
ผลิตถุงพลาสติก
111/3 หมู่ที่ 2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
เคลือบและประกบพลาสติก
111/2 หมู่ที่ 2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-897103-8
- บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน)
ผลิตแผ่น พีวีซี แบบแข็ง
111/1 หมู่ที่ 2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 636035-40
- บริษัท ซีเอ็นซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตผ้าใยอัดจากพลาสติก ได้ปีละ 3,000 ตัน
111/6 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-636035-40
- บริษัท ซุนอี้ พลาสติก จำกัด
ผลิตถุงพลาสติก
104/2 หมู่ที่ 1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
- บริษัท เซกิซุย เอส-เล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
แผ่นฟิล์มพลาสติก (Polyvinyl Butyral Interlayer Film)
64/31 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท แซน โพรดักส์ จำกัด
ผลิตถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำจาก พี.อี.
111/1 หมู่ที่ 3 ถ.ชลบุรี-แกลง ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-666001
- บริษัท ดองจิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า
374/2 หมู่ที่ 3 ซ.3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ไดเคียว นิชิคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์
500/1 หมู่ที่ 3 ซ.นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบพลาสติกสำหรับสินค้าสำเร็จรูปเพื่อการอุปโภคบริโภค
7/251 หมู่ที่ 6 ซ.นิคมฯ อมตะซิตี้ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรมจำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กล่องใส่อาหาร ของใช้ในครัวเรือน เครื่องเรือน และภาชนะต่าง ๆ จากพลาสติก ได้ปีละ 16500 ตัน
99/9 หมู่ที่ 6 ซ.นิคม 10 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-893154-60
- บริษัท ตะวันออกอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด
ผลิตพีวีซีคอมเปานด์ ท่อพีวีซีชนิดแข็งและชนิดอ่อน ได้ปีละ 35600 ตัน
90 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 612024
- บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
หลอดดูด แผ่นฟิล์ม (STRIP)
109 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-927600
- บริษัท เทซ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด (ตัดแบ่ง polyester film)
64/81 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์ (พลาสติกทุกชนิด, สำหรับใช้เป็นฉนวน, ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า)
64/189 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic
299 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท ไทย เอบีเอส จำกัด (มหาชน)
ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสสไตรีน (POLYSTYRENE)
299 เขตประกอบการฯ ทีพีไอ หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038 611 333
- บริษัท ไทยซังชิน นิวแมททีเรียล จำกัด
ผลิตพื้นรองเท้า
97 หมู่ที่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท ไทยพลาสติก บรรจุภัณฑ์ จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก
10/1 หมู่ที่ 1 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 620316-7
- บริษัท ไทยพลาสวู้ด จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พลาสติกแท่ง และแผ่น
104 หมู่ที่ 8 ซ.นิคม 12 ถ.สาย 36 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 2136613
- บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
ผลิตแผ่นพลาสติกแผ่นบาง เพื่อใช้ในการบรรจุหีบห่อ
327 หมู่ที่ 8 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-636094-6
- บริษัท ไทยแม็กซ์ พลาสติก จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก เช่น แหวนไนล่อน
22 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-947984
- บริษัท นวพลาสติคอุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติค เช่น ข้อต่อท่อน้ำ
130 ซ.ระยองที่ดินอุตสาหกรรม ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 892190-9
- บริษัท นอร์ดิค พลาสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ฉีดขึ้นรูปแกนพลาสติก
64/69 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท บางกอกโพลีเอสเตอร์ จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติก ประเภท PET (Polyethylene Terepthalate Resin Chips)
45/9 หมู่ที่ 4 ซ.นิคม ซอย 5  ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-897100-2
- บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
PP COMMPOUND
64/17 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท บีเอ็นแอล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตฝาประกับพลาสติก, แม่พิมพ์ และชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ทำจากพลาสติก
500/58 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ หมู่ที่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 037-650507-12
- บริษัท เบรนท์วู้ด เอเซีย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วน Cooling tower .waste water treatment
126 หมู่ที่ 4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-637-410-1
- บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เป็นฉนวนในอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ ฯลฯ
160 หมู่ที่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท ไบโอแคร์ แล็บบอราโทรี่ จำกัด
ผลิตภาชนะบรรจุเครื่องสำอางจากพลาสติก
73 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-668728-9
- บริษัท ปัญจพล พลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี และบดย่อยพลาสติก
9/9 ซ.บ้านพลง ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-682146
- บริษัท พรีซิชั่น วาล์ว (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกใช้เป็นหัวจ่ายหัวฉีดใช้กับกระป๋องอัดน้ำยาทุกชนิด
300/14 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด
ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (แผ่นฟิล์มพลาสติก และถุงพลาสติก)
137/3 หมู่ที่ 1 ซ.14 ถ.สาย 11 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 02-437-0240-9
- บริษัท พรีเว็นทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
ล้าง บด ย่อยพลาสติก
19/9 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-687315
- บริษัท พี อี ที เอเชีย จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น หลอดเพทพรีฟอร์มและขวดเพท
99/9 หมู่ที่ 6 ซ.นิคม 10 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 893111-12
- บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จำกัด
ผลิตเม็ดเทอร์โมพลาสติก
91/3 หมู่ที่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-961844-7
- บริษัท พี.ที.เอ็น.พลาสติก จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกและผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
704 หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-877062
- บริษัท เพรสซาลิท (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ
7/295 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท แพลตตินั่ม โปรพลาสติก จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น พาเลทพลาสติก ลังพลาสติก และภาชนะต่าง ๆ จากพลาสติก
99/11 หมู่ที่ 6 ซ.10 ถ.สาย 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-917244-7
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตแผ่นพลาสติก
60/91 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตฟิล์มเคลือบแข็ง
60/91 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-891352-4
- บริษัท ไพโอแลค (ประเทศไทย) จำกัด
ชิ้นส่วนพลาสติก ผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนโลหะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมทั่วไป
107/14 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท มีชัย อินดัสทรี จำกัด
ฉีดขึ้นรูปพลาสติก
81/4 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท ยู-โซน จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กล่องใส่อาหาร ของใช้ในครัวเรือนและภาชนะต่างๆจากพลาสติก
33 หมู่ที่ 3 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 893174-8
- บริษัท ระยองพลาสติก จำกัด
ผลิตภาชนะพลาสติก
345 หมู่ที่ 36 ถ.ทางหลวง 36 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 081-9431143
- บริษัท ไลฟ์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผลิตเทปบันทึกเสียง, วีดีโอเทป, COMPACT DISC, และกล่องหรือตลับของเทปบันทึกเสียงหรือวีดีโอเทป
495 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 961300-7
- บริษัท วายเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
187/2 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-913263-4
- บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
ผลิตฉนวนหุ้มกันความร้อน
205/3 หมู่ที่ 1 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3138 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-642489-90
- บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติก
500/54 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ หมู่ที่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท สยามโอคาย่า เคมิคัล จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
60/18 หมู่ที่ 3 ถ.ห้วยปราบ-ปลวกแดง ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-891300-4
- บริษัท อเมริกัน สแตนดาร์ด บี แอนด์ เค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์พลาสติกผลิตฝารองนั่งเครื่องสุขภัณฑ์
99/2 หมู่ที่ 8 ถ.3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-636311
- บริษัท ออมโนวา เดคคอร์เรทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตแผ่น พี.วี.ซี.แบบอ่อน
111/7 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-897103-8
- บริษัท อาโตไรซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก (สำหรับอุปกรณ์รถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก)
7/121 นิคมฯ อมตะซิตี้ หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท อาร์พีที เอเชีย จำกัด
ACRYLIC SHEET
109/15 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัทอินเตอร์แมน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
3/3 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- บริษัท อีสท์พลาส จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ขวดน้ำพลาสติก ฝาพลาสติก
102 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 02-5817950
- บริษัท อีสเทอร์น พลาสเทค จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า, ฝาขวดน้ำมันพืช, ฝาขวดน้ำดื่ม
120 หมู่ที่ 7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย
- บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด
ผลิตแผ่นพลาสติคบาง และผลิตภัณฑ์ภาชนะพลาสติก
47 หมู่ที่ 6 ถ.สายมาบข่า-ปลวกแดง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 684581,684583-5
- บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด
ผลิตถุงพลาสติก ได้ปีละ 6,000 ตัน
88/1 หมู่ที่ 5 ซ.13 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-893578-81
- บริษัท อุตสาหกรรมถุงพลาสติกไทย จำกัด
ผลิตถุงพลาสติก ได้ปีละ 6,000 ตัน
88 หมู่ที่ 5 ซ.13 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-893578-81
- บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเซีย) จำกัด (มหาชน)
ผลิตเม็ดพลาสติก ไนล่อน คอมพาวนด์
140/8 หมู่ที่ 4 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 664734-9
- บริษัท เอ็นซีอาร์-ทีอาร์บี อินดัสตรี้ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ประเภทท่อพีวีซี
77/7 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท เอ็นอีพี (นก) จำกัด
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดต่ำ
7 ซ.ราษฎร์บำรุง 1 ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-687178
- บริษัท เอบริค อีสเทิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
111/5 หมู่ที่ 2 ถ.สาย 3376 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท เอ็มบีเจ แอดวานซ์ โพลีเมอร์ จำกัด
COMMPOUND PLASTICS
64/17 หมู่ที่ 4 ถ. ทางหลวงสาย 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก และต่อเรือท่องเที่ยว
7/119 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท เอส เอ็น อี ซังวู จำกัด
ฉีดขึ้นรูปพลาสติกเป็นรูปต่างๆ
19/4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- บริษัท เอสเอฟ อุตสาหกรรม จำกัด
ผลิตกระสอบพลาสติก
35/2 หมู่ที่ 1 ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-894258-61
- บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตภัณฑ์พลาสติก (Master Batches)
64/19 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กะบะพลาสติกสำหรับรถบรรทุกและอื่นๆ
111/1 หมู่ที่ 2 ถ.3376 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-893599-612
- บริษัทแอร์โรเฟลกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
111/1 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- บริษัท โอพีซี ไทย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์จากพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
367 หมู่ที่ 1 ซ.6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-897066-8
- บริษัท ไอดีล พลาสติก อีโวลูชั่น จำกัด
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องซักผ้าและชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์
435/2 หมู่ที่ 4 ซ.4 ถ.ปลวกแดง-ปากแพรก ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-8366641
- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
ผลิตเม็ดพลาสติก Compounding Plastic
299 หมู่ที่ 5 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038611333
- บริษัท ฮามากะ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (สำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ และจักรเย็บผ้า)
7/133 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ฮิตาชิ เคมีคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ที่ทำด้วยพลาสติก
60/11 หมู่ที่ 3 ซ.สยามอีสเทิร์นฯ ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 891397,891193-4
- บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูปสำหรับ Hard Disk อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรมอื่นๆ ผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป
7/132 นิคมฯ อมตะซิตี้ หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด
ผลิตเครื่องใช้จากพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก และบดย่อยพลาสติก
64/1 หมู่ที่ 6 ซ.4 ถ.สาย 13 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ระยองรีไซเคิล
โม่ บด ล้าง พลาสติก
65/23 หมู่ที่ 3 ถ.สาย 36 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- วีระรุ่งเรืองการค้า
บด ย่อยพลาสติกและคัดแยกเศษวัสดุเพื่อส่งจำหน่าย
6/3 หมู่ที่ 7 ถ.หนองตะพาน-หนองละลอก ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-4504951
- สุนทรพลาสติก
การทำจุกพลาสติก
135/1 ถ.สมุทรคงคา ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วน 4-4-4 รีไซเคิล
บด ย่อยพลาสติก
45/6 หมู่ที่ 10 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-8623783
- ห้างหุ้นส่วน รีไซรเคิล จำกัด
ทำเม็ดพลาสติกกและบดย่อย
71/2 หมู่ที่ 6 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค วี ซัพพลาย (1994)
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีและบดย่อยพลาสติก
124 หมู่ที่ 2 ถ.ทางเลี่ยงเมืองระยอง(3) ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-3183223
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค วี ซัพพลาย (1994)
ย่อยและบดพลาสติก ทำเม็ดพลาสติก
3/6 หมู่ที่ 3 ถ.ระยอง-บ้านค่าย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคซี โพลีเมอร์
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบี
29/3 หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 081-4348101
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดมอนพลาสเทค
ย่อยและบดพลาสติก
59/9 หมู่ที่ 2 ถ.สาย3191 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมณีพลาสติก
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น ชั้นวางของ
38/8 หมู่ที่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เธียรภัทรวิทย์
บดย่อยพลาสติก ทำผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พลาสติกก้อน เม็ดพลาสติก เป็นต้น
175 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญสมบัติ พลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีจากเศษพลาสติกและบดย่อยพลาสติก
32/2 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปลวกแดง อินดัสทรี
ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก
หมู่ที่ 7 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-8623356
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส พลาสติก รีไซเคิล โปรดักส์
บดย่อยและล้างพลาสติก
64/2 หมู่ที่ 4 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาบข่า รีไซเคิล
บดย่อยพลาสติกและการคัดแยกวัสดุเพื่อส่งจำหน่าย
99/5 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-968490
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มไทยเฮง พลาสติก
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรดบีจากเศษพลาสติก และบดย่อยพลาสติกเพื่อจำหน่าย
107 หมู่ที่ 5 ถ.ทางหลวง3191 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส พลาสติก
หลอมพลาสติกเป็นเม็ด บดย่อยพลาสติก
15/19 หมู่ที่ 1 ถ.บ้านฉาง-ยายร้า ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทิร์น พี.อี.ที.
ย่อย ฉีด เป่า หลอมพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก อัดเศากระดาษ อัดเศษโลหะ คัดแยกวัสดุเพื่อจำหน่าย
200/3 หมู่ที่ 6 ถ.บ้านหนองบัว (หัวชวด-โรงน้ำตาล) ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ซี ที โพลิเมอร์
ผลิตเม็ดพลาสติกเกรกบีจากเศษพลาสติก และบดย่อยพลาสติกเพื่อจำหน่าย
92/1 หมู่ที่ 6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 01-5787174
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ ซี ที โพลีเมอร์
ย่อยและบดพลาสติก
43 หมู่ที่ 1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- เอช พี พลาสติก
ผลิตถุงพลาสติก
44/2 ถ.ตากสินฯ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม