//

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล ระยอง หมวด ก-ฮ

- โชคชัยยนต์
ทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์
151/1 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง
โทรศัพท์ 672341
- ทุยการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์
45 หมู่ที่ 7 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยยาง อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-632729
- ไทยเจริญสตีลเทค
กลึง เชื่อมโลหะ ซ่อมแซม ทำอะไหล่เครื่องจักรทอผ้า
22/2 ซ.คลองน้ำหู ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-966895-8
- นำชัยการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์-กลึงเชื่อมโลหะ
154/7 หมู่ที่ 7 ถ.สายพยูน ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-602403
- บริษัท โกเรีย เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า
81/2 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท ควาง อิล เอ็นจิเนียริ่ง (ไทย) จำกัด
ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องซักผ้า
21 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-689840
- บริษัท ควาง อิล (ไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า
21/1 หมู่ที่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-968841-2
- บริษัท คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตน้ำฉีดน้ำมันในเครื่องยนต์ และปั๊มแรงดันสูงในเครื่องยนต์
7/259 หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เคซี อัลเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ (Condenser, Alumlnum Tube)
64/143 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เคียงฮัน (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า
187/1 หมู่ที่ 3 ซ.2 ถ.สาย 3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โคบาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องยนต์ COMMON RAIL(INJECTOR, FUEL INJECTION PUMP)
64/160 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โคมัตซุ เซอิกิ (ประเทศไทย) จำกัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องยนต์ COMMONRAIL (INJECTOR, FUEL INJECTION PUMP)
64/161 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคนิคคัลเซอร์วิส จำกัด
ผลิตเครื่องถ่ายเทความร้อน
111/2 หมู่ที่ 3 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-642801-3
- บริษัท เจเนซิสเอ็นจิเนียริ่งแอนด์เทคนิคคัล เซอร์วิส จำกัด
ผลิตเครื่องถ่ายเทความร้อน
111/2 หมู่ที่ 3 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ชิน ซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่เครื่องซักผ้า
73/1 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ชิน อาน (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิต จำหน่าย ส่งออก ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า
25 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-692102-4
- บริษัท ชุนหวาง เมททัล จำกัด
ประกอบ และผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนยานพาหนะทุกชนิด
57 หมู่ที่ 5 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 089-1305931
- บริษัท ซังอินอีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่แอร์และเครื่องซักผ้า
17 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-968607-9
- บริษัท ซังอินอีเลคโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องซักผ้า
16 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-968607-7
- บริษัท ซินซ วิน ไทย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า
69/2 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เซได คาเซ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนที่ทำจากซิลิโคนสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข
4/13 หมู่ที่ 2 ซ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-962574
- บริษัท เซอิมิทซุ ไทย จำกัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องยนต์ COMMON RAIL (INJECTOR BODY)
64/153 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โตโย กลาส โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์
500/50 หมู่ที่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โตโยดะโบ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
ไส้กรองน้ำมัน (Oil filter),ชุดไส้กรองอากาศ (Product Air Cleaner Assy and Air Elements, Panel Element), ที่ครอบสายพาน (Timing Belt Cover) และการบรรจุและแบ่งบรรจุ Oil Pressure Valve
64/42 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- บริษัท ทินฟิซ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องจักรสำหรับประดิษฐ์กรรมโลหะ (BODY เครื่องจักร)
109/9 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ที.โอ.ไทย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนรถยนต์
69/2 หมู่ที่ 4 ซ.4 ถ.ทางหลวงสาย3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชั่นเนอรี่ จำกัด
ผลิตรถขุดตีนตะขาบ(HYDRAULIC EXCAYATOR) และแขนของรถขุด (ATTAOHMENT) ผลิตส่วนประกอบของรถขุดตีนตะขาบ (COMPONENTS OF HYDRAULIC EXCAVATOR),โครงล้อตีนตะขาบ (CRAWLER FRAME),โครงมอเตอร์ (HOUSING)
29 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไทยเทคเร้นท์ทัล จำกัด
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์
19/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-807931-3
- บริษัท ไทยแมชชีนโปรดักส์ จำกัด
ผลิตเครื่องจักรเอนกประสงค์ เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัดโลหะ
119 หมู่ที่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-893691-3
- บริษัท ไทยยูนิต แบร์ริ่ง มอเตอร์ จำกัด
ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า และประกอบพัดลม
613 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-913282-3
- บริษัท ไทยสตีล คาสปิ จำกัด
ทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับเครื่องคอมเพรสเซอร์
435/1 หมู่ที่ 4 ซ.4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-659659
- บริษัท ไทยเอ็นไวรอนเมนทอลเยอรมันเซอร์วิสเซส จำกัด
ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ
1/6 ถ.บ้านล่าง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-691066-7
- บริษัท นูมาน แอนด์ เอสเซอร์ เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด
ผลิตเครื่องอัดอากาศ
178/1 หมู่ที่ 7 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-652-538
- บริษัท บิชอป อีสเทิร์น ไปป์ จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับเจาะดินเพื่อทำฐานรากจากท่อโลหะ
190 หมู่ที่ 6 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท โบอิ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบตลับผ้าหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดและ PRINTER
12/1 ซ.คลองน้ำหู ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 4921766
- บริษัท ปาร์คเกอร์ ฮันนิฟิน (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตไส้กรองสำหรับ (น้ำมัน, อากาศ, น้ำมันไฮโดรลิก)
64/174 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-926301
- บริษัท แพคซีส โกล์บอล (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและตกแต่งภาชนะโลหะ
119 หมู่ที่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-893139
- บริษัท แพน เมคแคนิค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริการซ่อมเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
26/14 หมู่ที่ 0 ถ. วัดชากลูกหญ้า ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
7/252 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ฟูรูกาวา ยูนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
เครน (Mounted Crane)
109/11 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลั่นน้ำมัน และการผลิตไฟฟ้า
13 ซ.G-14 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท โฟลว์เซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี
9 ซ.G-3 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท ยามาชิตะ โมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
7/207 หมู่ที่ 6 ถ.ทางหลวงแผ่นดิน331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ยูวอน อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด
ผลิดและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ Air Conditioner
64/131 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร และชิ้นส่วนอุปกรณ์ดังกล่าว
7/152 หมู่ที่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เลย์มาส จำกัด
บริการซ่อม ตกแต่ง
8/9 ซ.คีรี ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-683026-7
- บริษัท วาลีโอ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
คอมเพรสเซอร์สำหรับรถยนต์
54 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เวทโก้ ไอเบล จำกัด
ประกอบเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง
4 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
- บริษัท วู้ด กรุ๊ป เฮฟวี่ อินดัสเตรียล เทอร์บายน์ (ประเทศไทย) จำกัด
รับซ่อมแซมชิ้นส่วนของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงไฟฟ้า
39/9 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-682772
- บริษัท สิงห์โปร จำกัด
ผลิตเครื่องตัดหญ้า
3/11 หมู่ที่ 2 ซ.2 ถ.บ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- บริษัท ออย สเททส์ อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปรับปรุง ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมและทดสอบงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สทุกชนิด เช่น ซ่อมแซมรอกและเครื่องคว้าน
450 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-691643
- บริษัท อะโกร อินดัสเตรียล แมชชีนเนอรี่ จำกัด (มหาชน)
ประกอบเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก
480 หมู่ที่ 1 ถ.ทางหลวงสาย 3138 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-961610-7
- บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบชิ้นส่วนข้อต่อท่อทองแดงของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือเครื่องทำความเย็น
82/3 ซ.3 ถ.มาบข่า-ปลวกแดง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-624476-7
- บริษัท อุตสาหกรรมเฟืองเกียร์ จำกัด
ผลิตเฟืองสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร
111 หมู่ที่ 2 ถ.ทางหลวงหมายเลข 344 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
โทรศัพท์ 038-666044 
- บริษัท เอบีเอส โนปอนไทย จำกัด
ผลิตเครื่องอุปกรณ์เติมอากาศบำบัดน้ำเสีย
60/9 หมู่ที่ 3 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 891120-1
- บริษัท เอ.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องจักร
69/2 หมู่ที่ 4 ซ.4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เอ็นที เซอิมิทซุ (ประเทศไทย) จำกัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องยนต์ COMMON RAIL (COVER BEARING, PLUNGER SUPPLY, CYLINDER SUPPLY, CAM SHAFT SUPPLY, RING CAM OUTER, COVER FEED PUMP, BODY REGULATE)
64/151 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เอ็นทีเอ็น - นิเด็ค (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ชุดตลับลูกปืนที่ขับเคลื่อนด้วยของเหลว (Hydrodynamte Bearing) ที่ใช้กับเครื่องหัวอ่านข้อมูล (Hard Disk Deives)
300 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทริ์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เอส พี พี ไฮโดรเทค จำกัด
ซ่อมแซมเครื่องจักร ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า ได้แก่ วาล์วน้ำ ปั๊มน้ำ ข้อต่อและใบพัดเครื่องจักร
494/1 หมู่ที่ 6 ซ.9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 02-7105136
- บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
ผลิตประกอบเครื่องปรับอากาศ
88/19 หมู่ที่ 2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-893620-7
- บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด
ผลิตและประกอบ คิดค้นและพัฒนาเครื่องบรรจุอาหารเหลว
64/150 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เอส.ดี.จี (เอส.ดี โกลเบิล) จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
119/3 หมู่ที่ 3 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ รีเอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี จำกัด
ซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
151/1 หมู่ที่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
- บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและประกอบเครื่องจักรใช้สำหรับอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักร (High Precision CNC Grinding Machine)
109/14 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มอล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchange Products) ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ (Heat Exchange Products) ระบบระบายความร้อนและระบบปรับอากาศ (Heating Ventilation and Air Conditioning System) สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และทั่วไป
500/46 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯ หมู่ที่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตเครื่องซักผ้า
192 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผลิตคลัทช์หรือเบรคที่ใช้กับรถยนต์ เรือ และยานพาหนะทุกประเภท อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน และคลัทช์หรือเบรคที่ใช้ในอุตสาหกรรม เครื่องคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ และเครื่องอัดอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ทุกชนิด
7/283 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ หมู่ที่ 6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท โอพีซี ไทย จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนโลหะ
367 หมู่ที่ 1 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-897066
- บริษัท โอเอ็มไอ เอเชีย จำกัด
ผลิตและประกอบเครื่อง REFRIGERATION AIR DRYERS และ CHILLERS และให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องดังกล่าว
64/78 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ฮาลล่า ไคลเมท คอนโทรล (ประเทศไทย) จำกัด
เครื่องปรับอากาศรถยนต์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์
64/4 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท เฮือง ซุง อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น แผงวงจรเครื่องซักผ้า
หมู่ที่ 3 ซ.3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- บริษัท โฮริอุจิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตและซ่อมแซม Press DIE สำหรับชิ้นส่วนรถยนต์
64/81 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
- บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง (เอเชีย) จำกัด
ผลิตและให้บริการซ่อมแซมชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก (FORGING TOOLS)
64/82 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-955968-70
- ประยูรการช่าง
กลึงและเชื่อมโลหะ
181/4 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- มนตรีการช่าง
ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ และซ่อมเครื่องยนต์
007 ถ.หลังวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 611781
- ระยองช่างเจียร์
ผลิตและซ่อมอุปกรณ์ของเครื่องยนต์
360/9-12 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 611429
- รัตนมงคลการช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์
059 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 611034
- รัตนยนต์
ผลิตอะไหล่และส่วนประกอบเครื่องยนต์
304 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 611260
- โรงกลึงฮุยการช่าง
กลึงโลหะและซ่อมแซมเครื่องยนต์
152 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 671432
- เลิศศิลป์
ผลิตชิ้นส่วนประกอบของเครื่องยนต์
128 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-672066
- วิลัยการช่าง
ซ่อมแซมเครื่องยนต์
36/2 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-663004
- ศรีชัยวิศวกรรม (1995)
ประกอบตู้แช่เครื่องดื่ม
13/1 ซ.เนินพระ 2 ถ.กรอกยายชา ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-611605
- สมบัติการช่าง
ผลิตและซ่อมส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์เครื่องยนต์
053/10 ถ.จันทอุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 613137
- สุขกิจการช่าง
ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น รถแทรกเตอร์ รถยก
289 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-684075
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรวิศวโยธา 2544
ซ่อมอุปกรณ์ของเครื่องยนต์
99/6 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-882866-8
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำราญ การกลึง
ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ เครื่องจักรกล และประกอบเพื่อการเกษตร
29/19 ถ.เสริมสุวรรณ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
- ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระยองช่างเจียร แมชชีน แอนด์ เซอร์วิส
ผลิตและซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ และอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม
1/3 ซ.รุ่งเรือง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 038-860422-4
- อำพลการช่าง
ซ่อมแซมส่วนประกอบของเครื่องยนต์
186/16 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 613358
- อุดรการช่าง
ซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์
2/4 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 672498
- อุ่นประเสริฐยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์
8 ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 671019
- เอช.เอ็ม.สปรีตแมชชีน
ประกอบ ดัดแปลง ซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการกสิกรรม
57/4 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
โทรศัพท์ 01-3270056

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม