//

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์จากพืช ระยอง หมวด ก-ฮ

- ก.โชคเจริญ
สีข้าว
ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- กิจภักดี
ทำมันเส้น
94 หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- กิจวิเศษ
ทำมันเส้น
194/3 หมู่ที่ 3 ถ.บ้านฉาง-ซากหมาก ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- กิจสะอาด
ทำมันเส้น
54662 หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
- โค้วเซียงฮวด
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)
53 หมู่ที่ 6 ถ.สุนทรภู่ ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง  
- จันทร์หอม
ทำมันเส้น
ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- เจริญชัย
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง  
- เจริญทรัพย์
กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน
25/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุนทรภู่ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง  
- เจริญสุข
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน
60/3 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ชัยเจริญ
ทำมันเส้น
67 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โชคกมล
ทำมันเส้น
37/1 หมู่ที่ 6 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โชคชัย
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โชคสมบูรณ์
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)
24 หมู่ที่ 1 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง  
- ซุ่ยฮง
ทำมันเส้น
31/4 หมู่ที่ 3 ถ.สายบ้านค่าย ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ตั้งเจริญพานิช
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน
125/1 หมู่ที่ 2 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- ตั้งเลี่ยงฮวด
กะเทาะเปลือกถั่วลิสง
159/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 611075
- ตั้งเลียงฮวด
ทำมันเส้น
159/1 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 611075
- ทรงเจริญ
ทำแป้งมันสำปะหลัง
4/6 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 611459
- เทพบุตรนิมิตรศักดา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ไทยเจริญ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 681166
- ไทยบำรุง
ทำมันเส้น
22/5 หมู่ที่ 1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- ธ.ทวีทรัพย์
สีข้าว
ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- ธัญญะประเสริฐ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน
31/3 หมู่ที่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- ธัญญาทิพย์ 2
สีข้าว
ต.มาบข่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- ธัญญาพัฒนา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.ชากโดน อ.แกลง จ.ระยอง  
- นางสมาน ขาวนวล
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)
12/1 หมู่ที่ 3 ถ.น้ำคอก-กรอกสมุทร ต.น้ำคอก อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- บริษัท คอสมา เมดิก้า แลปบอราตอรี่ส์ จำกัด
ผลิตอาหารแปรรูปจากพืช
106/11 หมู่ที่ 7 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-663557
- บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
ผลิตอาหารสำเร็จรูป
60 หมู่ที่ 4 ถ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท เซเรสตาร์ แอนด์ ไทย จำกัด
ผลิตแป้งสำเร็จรูป (MODIFIED STARCH)
หมู่ที่ 1 ถ.สาย 3138 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 02-6412616
- บริษัท ตระกูลคำ จำกัด
ผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (Modofied Starch)
248 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-648910-3
- บริษัท ไทยโมดีไฟด์สตาร์ช จำกัด
ผลิตอาหารจากแป้งมันสำปะหลัง
77 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 601344
- บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์) จำกัด
ทำแป้งมันสำปะหลัง
202 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-669171-4
- บริษัท มาริอานี (ประเทศไทย) จำกัด
DRIED FRUIT PRODUCTION
64/132 นิคมฯ อีสเทร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด
ทำแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้า
369/2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 611296
- บริษัท สเตอริเจนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้บริการฆ่าเชื้อโรค เชื้อจุลินทรีย์และการปรับเปลี่ยนสารและวัสดุด้วยรังสี (CONTRACT IRRADIATION SERVISES)
109/16 นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง  
- บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด
ผสมแป้งมันสำปะหลัง
28 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-632161-2
- บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด
ผลิตแป้งมันสำเร็จรูป
28 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-632161-2
- บริษัท สยามสตาร์ซ (1966) จำกัด
ทำแป้งมันสำปะหลัง
28 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-632161-2
- บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
ผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (MODIFIED STARCH) แป้งข้าวโพด แป้งมันฝรั่ง แป้งข้าวต่าง ๆ สำเร็จรูป (โมดีไฟด์สตาร์ช)
77 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 601344
- บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
ทำแป้งมันสำปะหลัง
77 หมู่ที่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- บังเกิดธัญญา
สีข้าว
ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- บุญเจริญพานิช
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง  
- บุญเลิศพาณิชย์
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง  
- บูรพา
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 1 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- ประโยชน์ธัญญากิจ
สีข้าว
ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   
- ประเสริฐ
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 3 ถ.หาดใหญ่-จันดี ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- พัฒนาธัญญา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- เพชรเงินทอง
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)
235 หมู่ที่ 3 ต.บ้านนา อ.แกลง จ.ระยอง  
- ภักดีสถาพร
ทำมันเส้น
45/3 หมู่ที่ 4 ถ.เข้าหนองแฟบู ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- มงคลชัย
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 3 ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ยิ่งเจริญ
สีข้าว
ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- เรืองธุระกิจ
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 125 ตัน
10 ถ.ห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 681245
- โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังสหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง จำกัด
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โรงสีข้าวหนองคอกหมู
สีข้าว ได้วันละ 15 เกวียน
138/3 หมู่ที่ 4 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-960164
- โรงสีเจริญดี
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)
98/2 หมู่ที่ 4 ถ.ทับมา-เขาโบสถ์ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โรงสีฉอ้อน
สีข้าว
1/1 หมู่ที่ 3 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- โรงสีชัยเจริญ
สีข้าว
ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
- โรงสีชากลาว
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โรงสีชุมนุมพระ
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน)
หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
- โรงสีเชิงเนิน
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 1 เกวียน/วัน)
31/1 หมู่ที่ 5 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- โรงสีทรงไทย
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน
30 ถ.จันท์อุดม ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-611023
- โรงสีทรัพย์แก้ว
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง  
- โรงสีบ้านช่น
สีข้าว
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โรงสียายดา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โรงสีสมบูรณ์
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- โรงสีสินธัญญา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง  
- โรงสีหนองคุย
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง  
- โรงสีอาภาจันทร์
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)
32 หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง  
- ลานมันซินเซ่งไถ่
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 5 ถ.สาย 36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ลานมันอุทิศ
ทำมันเส้น
131/5 หมู่ที่ 9 ถ.ทางเข้าน้ำตกเขาชะเมา ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
- ลี้ย่งเส็ง
ทำมันเส้น
หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 0611895
- เลี่ยงฮวด
ทำมันเส้น ได้เดือนละ 1,200 ตัน
446/2 หมู่ที่ 11 ถ.สายเขาดิน-เขาชะเมา ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-669085
- ไล่เล่งกี่
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน
81 หมู่ที่ 4 ต.ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-671486
- วัฒนธัญญา
สีข้าว
ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- วัฒนา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 4 เกวียน/วัน)
75/1 หมู่ที่ 6 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง  
- วิลัยธัญญา
สีข้าว
ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- วิสุภา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 3 เกวียน/วัน)
1 หมู่ที่ 5 ถ.สุนทรภู่ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง  
- ศรีเจริญ
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 8 เกวียน/วัน
42 หมู่ที่ 5 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- ศรีประศาสน์
ทำมันเส้นได้เดือนละ 50 ตัน
หมู่ที่ 3 ถ.เข้าบ้านยายร้า ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง  
- ศิริมงคล
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 2 เกวียน/วัน)
10/1 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง  
- ส.วัฒนา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.บ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- สกุลธรรม
สีข้าว
ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- สวนเจริญ
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 
- สหกิจ
สีข้าว (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 5 เกวียน/วัน)
หมู่ที่ 2 ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง 
- สหกิจ
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.พังราด อ.แกลง จ.ระยอง  
- สุขเกิดธัญญา
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน)
50/1 หมู่ที่ 1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- สุขเกิดธัญญา 1
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 6 เกวียน/วัน
185 หมู่ที่ 6 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง  
- แสงเจริญ
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งซ่งจั๊ว
ทำแป้งมันสำปะหลัง กำลังการผลิต 100 ตัน/วันเท่าเดิม
2 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 681421,681419
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถาวรรัตน์
สีข้าว กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 25 เกวียน/วัน
4/5 หมู่ที่ 3 ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-9913768
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์สุรกิจ (2005)
ทำแป้งมันสำปะหลัง
12 หมู่ที่ 4 ถ.เข้าวัดมาบชลูด ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 684359-60
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร่วมกำชัย
ปรับปรุงคุณภาพข้าวสารและแบ่งบรรจุ
52 หมู่ที่ 3 ถ.ทางหลวงหมายเลข 36 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 038-874600-5
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้งกิจรุ่งเรือง
ทำแป้งมันสำปะหลัง
208 หมู่ที่ 3 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 681154-5,681188
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพืชผลระยอง
ทำมันเม็ดอัดแข็ง
13/4 หมู่ที่ 4 ถ.สายบางนา-ตราด ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
โทรศัพท์ 614096
- อี้เซ้ง
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ
ต.กะเฉด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- ฮะเฮง
ทำมันเส้น
67 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
- เฮงพานิช
สีข้าวชนิดแยกแกลบแยกรำ (กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว 15 เกวียน/วัน)
5/2 หมู่ที่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม